Pensum nauczyciela w grupie mieszanej 5- i 6-latków określi organ prowadzący

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych.
Data publikacji: 17 października 2018 r.
Poleć znajomemu
Pensum nauczyciela w grupie mieszanej 5- i 6-latków określi organ prowadzący

Obecnie Karta Nauczyciela nie wskazuje wprost jakie pensum powinien realizować nauczyciel, który prowadzi zajęcia w grupie mieszanej wiekowo, do której uczęszczają dzieci zarówno 5- jak i 6-letnie. Wkrótce ma to się zmienić.

22 lub 25 godzin zajęć w zależności od wieku dzieci

Obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli pracujących w przedszkolu i innych placówkach przedszkolnych odnosi się do wieku podopiecznych.  Jeżeli mają oni 6 lat – pensum wynosi 22 godziny, a jeśli mniej to 25 godzin. Często jednak w zerówkach były dzieci zarówno 6-letnie, jak i młodsze a Karta Nauczyciela nie rozstrzygała wprost, jak ustalić pensum nauczyciela realizującego zajęcia w takim mieszanym wiekowo oddziale.

W oddziale mieszanym wiekowo – nie więcej niż 25 godzin zajęć

Mimo braku jednoznacznej regulacji, praktyka wypracowała rozwiązanie, zgodnie z którym to organ prowadzący określał pensum nauczycieli realizujących zajęcia w grupie mieszanej wiekowo na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, który do 31 sierpnia 2018 r. uprawniał organ do określenia pensum nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy zajęcia o różnym wymiarze godzin obowiązkowych. Po nowelizacji Karty Nauczyciela z dniem 1 września 2018 r. organy prowadzące straciły tę podstawę prawną do ustalania pensum nauczycieli w takim przypadku. W związku z tym, do art. 42 ust. 6 pkt 3 Karty Nauczyciela ma zostać dodana lit. c, która upoważni organy prowadzące do ustalenia w drodze uchwały obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, z tym że wymiar ten nie będzie mógł przekraczać 25 godzin.

Nauczyciele prowadzący zajęcia w grupie 5- i 6-ciolatków będę realizowali pensum ustalone przez organ prowadzący w wymiarze nie wyższym niż 25 godzin.
Na takim rozwiązaniu mogą zyskać  jedynie wychowawcy grup, w których mniejszość stanowią dzieci 6-letnie, a którzy dotychczas realizowali 25-godzinne pensum. Gdy jednak w grupie będą głównie sześciolatki to ustalenie pensum w wymiarze 25 godzin przez organ prowadzący będzie dla nauczyciela krzywdzące, ponieważ z powodu uczęszczania do takiego oddziału choćby jednego pięciolatka, aż o 3 godziny tygodniowo wzrośnie wymiar zajęć obowiązkowych.

Planowany termin wejścia w życie zmian to 1 września 2019 r.

Źródło:

  • Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw (wersja skierowana do Sejmu, druk Sejmowy nr 2861).
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel