Pensum nauczyciela w grupie mieszanej określi organ prowadzący

Data publikacji: 16 lipca 2018 r.
Poleć znajomemu
Pensum nauczyciela w grupie mieszanej określi organ prowadzący

W planowanej nowelizacji Karty Nauczyciela określony zostanie obowiązkowy wymiar godzin nauczyciela pracującego z grupą obejmującą zarówno dzieci 6-letnie, jak i młodsze. Pensum takie będzie ustalane przez organ prowadzący, jednak nie może być wyższe niż 25 godzin tygodniowo.

Nowe regulacje w Karcie Nauczyciela

Projekt z 25 czerwca 2018 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw przewiduje dodanie do art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela, litery c w brzmieniu:

  • c) nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze, z tym, że wymiar ten nie może przekraczać 25 godzin.

Jednocześnie nie będzie konieczności ustalania jego wymiaru w oparciu o wchodzący w życie 1 września 2018 r. art. 42 ust. 5c, zgodnie z którym nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć ustala się jako iloraz łącznej liczby realizowanych godzin i sumy części etatów realizowanych w ramach poszczególnych tygodniowych wymiarów godzin zajęć.

Projekt trafi pod obrady parlamentu we wrześniu 2018 r. Więcej na temat projektu piszemy tutaj>>

Źródło:

  • Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (projekt z 25 czerwca 2018 r.).
Opracowanie: Marta Wysocka

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel