Pensum nauczyciela w grupie mieszanej określi organ prowadzący

Data publikacji: 16 lipca 2018 r.
Poleć znajomemu
Pensum nauczyciela w grupie mieszanej określi organ prowadzący

W planowanej nowelizacji Karty Nauczyciela określony zostanie obowiązkowy wymiar godzin nauczyciela pracującego z grupą obejmującą zarówno dzieci 6-letnie, jak i młodsze. Pensum takie będzie ustalane przez organ prowadzący, jednak nie może być wyższe niż 25 godzin tygodniowo.

Nowe regulacje w Karcie Nauczyciela

Projekt z 25 czerwca 2018 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw przewiduje dodanie do art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela, litery c w brzmieniu:

  • c) nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze, z tym, że wymiar ten nie może przekraczać 25 godzin.

Jednocześnie nie będzie konieczności ustalania jego wymiaru w oparciu o wchodzący w życie 1 września 2018 r. art. 42 ust. 5c, zgodnie z którym nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć ustala się jako iloraz łącznej liczby realizowanych godzin i sumy części etatów realizowanych w ramach poszczególnych tygodniowych wymiarów godzin zajęć.

Projekt trafi pod obrady parlamentu we wrześniu 2018 r. Więcej na temat projektu piszemy tutaj>>

Źródło:

  • Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (projekt z 25 czerwca 2018 r.).
Opracowanie: Marta Wysocka

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel