Przyjmowanie uczniów z zagranicy od 1 września 2015 r.

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 25 maja 2015 r.
Poleć znajomemu
Przyjmowanie uczniów z zagranicy od 1 września 2015 r.

Choć rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach  funkcjonujących w systemach oświaty innych państw obowiązuje zaledwie od 10 stycznia 2015 r., od roku szkolnego 2015/2016 zostanie zastąpione nowymi przepisami. Zmianę tę wymusiła nowelizacja ustawy o systemie oświaty z 20 lutego 2015 r.

Choć rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach  funkcjonujących w systemach oświaty innych państw obowiązuje zaledwie od 10 stycznia 2015 r., od roku szkolnego 2015/2016 zostanie zastąpione nowymi przepisami. Zmianę tę wymusiła nowelizacja ustawy o systemie oświaty z 20 lutego 2015 r.

Zmiana w przepisach będzie nieznaczna, ale i tak zostanie wydane nowe rozporządzenie

Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika ze zmiany art. 94a ust. 6 ustawy o systemie oświaty, która ma wejść w życie 1 września 2015 r. Projektowane rozporządzenie zastąpi rozporządzenie 2 stycznia 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, szkół i placówek  osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach  funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego,  dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz.U. z 2015 r., poz. 31).

Nowe przepisy nieznacznie tylko zmienią zasady obowiązujące od 10 stycznia 2015 r. 3 główne zmiany to:

  1. Uregulowanie zasad przyjmowania dzieci przybywających z zagranicy do publicznych innych form wychowania przedszkolne
  1. Usunięcie regulacji dotyczącej przyjmowania do zakładu kształcenia nauczycieli
  1. Dostosowanie zasad przyjmowania do publicznej szkoły policealnej do zmian dotyczących uznawania zagranicznych dokumentów o wykształceniu

 

Nowe rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych placówek uczniów z zagranicy ma wejść w życie 1 września 2015 r.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel