Rekrutacja do przedszkoli w rękach organów prowadzących

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 15 stycznia 2013 r.
Poleć znajomemu

Planowane przez MEN zmiany w rekrutacji do przedszkoli oddają w ręce samorządów ustalenie zasad naboru do tych placówek. W okresie przejściowym, nim wszystkie dzieci będą miały zagwarantowane miejsce w przedszkolu, organy prowadzące muszą zapewnić pierwszeństwo 6-latkom i 5-latkom, a następnie 4-latkom. Ustawowo określony zostanie także zakres dokumentów, jakich można wymagać w trakcie rekrutacji do przedszkoli. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 września 2013 r.

Planowane przez MEN zmiany w rekrutacji do przedszkoli oddają w ręce samorządów ustalenie zasad naboru do tych placówek. W okresie przejściowym, nim wszystkie dzieci będą miały zagwarantowane miejsce w przedszkolu, organy prowadzące muszą zapewnić pierwszeństwo 6-latkom i 5-latkom, a następnie 4-latkom. Ustawowo określony zostanie także zakres dokumentów, jakich można wymagać w trakcie rekrutacji do przedszkoli. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 września 2013 r.

MEN pracuje nad zapewnieniem przejrzystych zasad dostępu do przedszkoli

W ubiegłym tygodniu Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 22 UoSO jest niezgodny z Konstytucją, a wydane na jego podstawie rozporządzenie dot. m.in. rekrutacji do przedszkoli, utraci moc z upływem 12 miesięcy. Nie czekając na orzeczenie Trybunału, resort edukacji przygotował ustawę zmieniającą ustawę o systemie oświaty i zasady rekrutacji do przedszkoli określił w art. 14 UoSO. Projekt ustawy został przyjęty przez Rząd w grudniu 2012 r.

Rekrutacja do przedszkoli w latach szkolnych 2013/2014 - 2015/2016

Zgodnie z projektowanym brzmieniem UoSO, organ prowadzący określa warunki i tryb przyjmowania dzieci do przedszkoli. W przepisach przejściowych zapewniono jednak pierwszeństwo dzieciom 6-letnim, które nie odbyły rocznego przygotowania przedszkolnego oraz pięciolatkom - w roku szkolnym 2013/2014, oraz 5- i 4-latkom w latach 2014/2015 i 2015/2016. Od roku szkolnego 2016/2017 wszystkie dzieci mają mieć zapewnione miejsce w przedszkolu. W ww. okresie przejściowym organy prowadzące będą mogły określić dodatkowe przypadki, w których dzieciom będzie przysługiwało pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola.

Zakres dokumentów wymaganych od rodziców

W okresie przejściowym, czyli do czasu zapewnienia wszystkim dzieciom miejsc w przedszkolu, gmina uchwalając dodatkowe kryteria naboru będzie musiała stosować definicje (np. samotnego rodzica) użyte w ustawie o świadczeniach rodzinnych i będzie mogła żądać przedłożenia jedynie przewidzianych w niej dokumentów. Wyeliminuje to zgłaszane przez rodziców przypadki, gdy podczas rekrutacji musieli przedłożyć np. dane zawarte w kopii deklaracji podatkowej PIT, aktualnym zaświadczeniu ZUS RMUA, lub zaświadczenie o niepełnosprawności

Źródło:

  • projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (projekt z 19 grudnia 2012 r.),
  • strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl)
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel