Zamrożone pensje, świadczenie urlopowe nauczycieli i odpis na ZFŚS

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 8 października 2013 r.
Poleć znajomemu

Przyjęta przez sejm ustawa okołobudżetowa pozbawia nadziei, że w 2014 roku nauczyciele otrzymają wyższe wynagrodzenia i świadczenia socjalne. Zarówno odpis na ZFŚŚ, jak i świadczenie urlopowe oraz wynagrodzenie zasadnicze zostały utrzymane na dotychczasowym poziomie.

Przyjęta przez sejm ustawa okołobudżetowa pozbawia nadziei, że w 2014 roku nauczyciele otrzymają wyższe wynagrodzenia i świadczenia socjalne. Zarówno odpis na ZFŚŚ, jak i świadczenie urlopowe oraz wynagrodzenie zasadnicze zostały utrzymane na dotychczasowym poziomie.

Odpisy na ZFŚS i świadczenie urlopowe nauczycieli bez zmian

Podstawa naliczenia odpisu podstawowego na ZFŚŚ dla pracowników niepedagogicznych, a w konsekwencji wysokość świadczenia urlopowego nauczycieli została utrzymana na poziomie z 2011 roku. Oznacza to, że nauczyciele na wakacje 2014 otrzymają znowu 1093,93 zł. Podstawą obliczenia odpisu na ZFŚS nauczycieli będzie kwota bazowa obowiązująca w dniu 1 stycznia 2012 r. tj. 2.618,10 zł. W konsekwencji, odpis na ZFŚS nauczycieli w 2014 roku wyniesie 2.879,91 zł.

Elastyczne wyodrębnianie środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli

W 2014 środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli wyodrębnia się w budżetach:

  • organów prowadzących szkoły w wysokości do 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, jednak nie mniej niż 0,5% tych środków;
  • wojewodów w łącznej wysokości do 5.000 średnich wynagrodzeń nauczyciela stażysty ustalanych w oparciu o kwotę bazową obowiązującą w dniu 1. stycznia 2012 r.;
  • ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w łącznej wysokości do 5.000 średnich wynagrodzeń nauczyciela stażysty ustalonego w oparciu o kwotę bazową obowiązującą w dniu 1. stycznia 2012 r.
Z doświadczeń ostatnich lat wynika, że środki planowane na doskonalenie zawodowe nauczycieli, szczególnie w budżetach wojewodów oraz ministra edukacji  były niewykorzystywane. Powyższa zmiana ma umożliwić elastyczne planowanie środków ten cel.
Dofinansowanie PFRON niezależne od minimalnego wynagrodzenia za pracę

Od 1 stycznia 2014 r. miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego ma zostać uniezależnione od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych będzie bezpośrednio określać wysokość miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego w kwocie:

  • 1.920 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;
  • 960 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
  • 480 zł - w przypadku osób niepęłnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności;
Powyższe kwoty będą zwiększane o 640 zł w przypadku osób niepęłnosprawnych, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zabuerzania rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych.

Źródło:

  • Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (tzw. ustawy okołobudżetowej).
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel