Zamrożone pensje, świadczenie urlopowe nauczycieli i odpis na ZFŚS

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych.
Data publikacji: 8 października 2013 r.
Poleć znajomemu

Przyjęta przez sejm ustawa okołobudżetowa pozbawia nadziei, że w 2014 roku nauczyciele otrzymają wyższe wynagrodzenia i świadczenia socjalne. Zarówno odpis na ZFŚŚ, jak i świadczenie urlopowe oraz wynagrodzenie zasadnicze zostały utrzymane na dotychczasowym poziomie.

Odpisy na ZFŚS i świadczenie urlopowe nauczycieli bez zmian

Podstawa naliczenia odpisu podstawowego na ZFŚŚ dla pracowników niepedagogicznych, a w konsekwencji wysokość świadczenia urlopowego nauczycieli została utrzymana na poziomie z 2011 roku. Oznacza to, że nauczyciele na wakacje 2014 otrzymają znowu 1093,93 zł. Podstawą obliczenia odpisu na ZFŚS nauczycieli będzie kwota bazowa obowiązująca w dniu 1 stycznia 2012 r. tj. 2.618,10 zł. W konsekwencji, odpis na ZFŚS nauczycieli w 2014 roku wyniesie 2.879,91 zł.

Elastyczne wyodrębnianie środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli

W 2014 środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli wyodrębnia się w budżetach:

  • organów prowadzących szkoły w wysokości do 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, jednak nie mniej niż 0,5% tych środków;
  • wojewodów w łącznej wysokości do 5.000 średnich wynagrodzeń nauczyciela stażysty ustalanych w oparciu o kwotę bazową obowiązującą w dniu 1. stycznia 2012 r.;
  • ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w łącznej wysokości do 5.000 średnich wynagrodzeń nauczyciela stażysty ustalonego w oparciu o kwotę bazową obowiązującą w dniu 1. stycznia 2012 r.
Z doświadczeń ostatnich lat wynika, że środki planowane na doskonalenie zawodowe nauczycieli, szczególnie w budżetach wojewodów oraz ministra edukacji  były niewykorzystywane. Powyższa zmiana ma umożliwić elastyczne planowanie środków ten cel.
Dofinansowanie PFRON niezależne od minimalnego wynagrodzenia za pracę

Od 1 stycznia 2014 r. miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego ma zostać uniezależnione od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych będzie bezpośrednio określać wysokość miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego w kwocie:

  • 1.920 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;
  • 960 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
  • 480 zł - w przypadku osób niepęłnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności;
Powyższe kwoty będą zwiększane o 640 zł w przypadku osób niepęłnosprawnych, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zabuerzania rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych.

Źródło:

  • Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (tzw. ustawy okołobudżetowej).
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel