Czy konieczny jest statut oddziału przedszkolnego od 1 września 2017

Leszek Zaleśny

Leszek Zaleśny

Data publikacji: 27 lutego 2017 r.
Poleć znajomemu
Pytanie: Czy w szkole podstawowej z oddziałem przedszkolnym wymagany jest od 1 września 2017 r. odrębny statut dla oddziału przedszkolnego?
Odpowiedź: Nie, statut szkoły podstawowej powinien zawierać zapisy dotyczące zorganizowanego oddziału przedszkolnego.

Nowe przepisy dotyczące statutów

Dotychczasowe statuty szkół podstawowych  zachowują moc do dnia wejścia w życie statutów wydanych na podstawie ustawy – Prawo oświatowe, nie dłużej jednak niż do 30 listopada 2017 r. (art. 322 ust. 1 ustawy przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe). Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego (art. 31 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe).

Ustawa – prawo oświatowe zawiera treści statutu przedszkola. Jednocześnie wskazuje, że powyższe treści powinny znaleźć się w statucie szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny (art. 102 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe).
Leszek Zaleśny

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel