Czy nauczyciel może zrezygnować z udzielonego urlopu zdrowotnego

Data publikacji: 29 listopada 2019 r.
Poleć znajomemu
Czy nauczyciel może zrezygnować z udzielonego urlopu zdrowotnego

Urlop zdrowotny to jedno ze specyficznych uprawnień nauczycieli. Czy nauczyciel może zrezygnować z takiego urlopu już po jego rozpoczęciu? Odpowiedź na to i inne pytania dotyczące urlopów nauczycieli otrzymasz, biorąc udział w szkoleniu "Urlopy nauczycieli od A do Z".

W świetle wnioskowego charakteru uprawnienia do urlopu dla poratowania zdrowia należy rozważyć, czy nauczycielowi przysługuje również prawo do rezygnacji z już rozpoczętego urlopu. Wprawdzie przepisy Karty Nauczyciela nie przewidują wprost takiego uprawnienia. Niemniej jednak urlop dla poratowania zdrowia stanowi przedmiot prawa podmiotowego pracownika. Możliwość skorzystania z urlopu dla poratowania zdrowia jest zależna od wniosku nauczyciela skierowanego do dyrektora szkoły oraz od spełnienia ustawowych przesłanek. Innymi słowy nauczyciel nawet w razie uzyskania orzeczenia lekarskiego o potrzebie skorzystania z urlopu dla poratowania zdrowia może, ale nie musi z tego urlopu skorzystać. Przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie umożliwiają dyrektorowi samodzielnego udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia bez wyrażenia woli przez nauczyciela. Skoro zatem skorzystanie z urlopu dla poratowania zdrowia jest prawem pracowniczym, to w ramach tego prawa mieści się również możliwość rezygnacji z urlopu, niezależnie od faktu, czy nauczyciel już rozpoczął z niego korzystanie. Rezygnacja będzie skuteczna, jeśli nauczyciel złoży pracodawcy stosowne oświadczenie woli. Zgoda pracodawcy pozostaje w tym zakresie bez znaczenia.

W przypadku złożenia przez nauczyciela oświadczenia o rezygnacji z urlopu dyrektor winien niezwłocznie skierować go na badanie kontrolne, a po potwierdzeniu braku przeciwskazań do pracy na stanowisku nauczyciela, dopuścić do pracy na takich samych warunkach, na jakich nauczyciel wykonywał pracę przed rozpoczęciem korzystania z urlopu (art. 73 ust. 6 Karty Naczyciela).

Więcej na temat urlopu dla poratowania zdrowia i innych urlopów dowiesz się, biorąc udział w szkoleniu „Urlopy nauczycieli od A do Z” Podczas szkolenia przedstawione zostaną najistotniejsze aspekty wykonywania uprawnień urlopowych nauczycieli. Szkolenia odbędą się:
  • 12 grudnia 2019 r. w Warszawie, godz. 10.00-16.00 Zapisz się>>
  • 13 grudnia 2019 r. w Katowicach, godz. 10.00-16.00 Zapisz się>>
Więcej informacji na temat szkoleń, w tym program dostępnych tutaj>>

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel