Nauczyciele zostaną bez dodatków do wynagrodzenia!

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 19 września 2012 r.
Poleć znajomemu

18 września 2012. r. odbyło się kolejne spotkanie w MEN nt. Karty Nauczyciela. Ponownie podjęto temat wynagradzania nauczycieli. Los dodatków socjalnych: wiejskiego i mieszkaniowego jest praktycznie przesądzony - w obecnych czasach nie znajdują one uzasadnienia.

Ministerstwo podtrzymuje swoją wolę uproszczenia zasad wynagradzania nauczycieli, a nie ich ograniczania

Na wczorajszym spotkaniu kontynuowano dyskusję na temat systemu wynagrodzeń nauczycieli. Wiceminister podkreślił, że podstawą działań jest racjonalne wykorzystanie środków finansowych obecnie przeznaczanych na wynagrodzenia nauczycieli, a nie ich ograniczenie. Chodzi o ułatwienie zarządzania skomplikowaną i wieloskładnikową strukturą wynagrodzeń nauczycieli.

Dodatki socjalne to przeżytek

Pierwotnym celem dodatku wiejskiego i mieszkaniowego było przyciągnięcie nauczycieli do ośrodków wiejskich. W obecnych realiach gospodarczych i społecznych dodatki te straciły swój charakter i mają raczej walor komponentu wynagrodzenia nauczycieli. Jednocześnie wskazano, że jednostki samorządu terytorialnego posiadają instrumenty gospodarki mieszkaniowej, z których korzystać mogą wszyscy mieszkańcy, także nauczyciele. Bezprzedmiotowym narzędziem polityki zatrudnienia nauczycieli na wsi stał się również przywilej przyznawania nauczycielom działki gruntu.

Samorządy chcą likwidacji dodatku uzupełniającego, MEN chce uproszczenia zasad jego wypłacania

Strona samorządowa zaproponowała uchylenie z przepisów ustawy - Karta Nauczyciela art. 30a, który zobowiązuje samorządy do wypłacania średnich wynagrodzeń nauczycielom. Ministerstwo Edukacji Narodowej jest za zachowaniem obowiązku rozliczania wynagrodzeń nauczycieli, jednak wyszło z propozycją jego uproszczenia.

Ciąg dalszy rozmów w październiku!

Rozmowy będą kontynuowane w połowie października, po przedstawieniu przez korporacje samorządów terytorialnych spójnej i pełnej propozycji zmian w ustawie - Karta Nauczyciela. Celem dalszych rozmów będzie wypracowanie kompromisu niezbędnego dla racjonalizacji wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na oświatę, co ma zasadnicze znaczenie dla jakości edukacji.

Źródło:

  • Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl).
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel