RPD: Prawo dziecka do zabawy - apel o utrzymywanie gminnych placów zabaw

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 9 sierpnia 2013 r.
Poleć znajomemu

Gminy likwidują place zabaw oraz nie utrzymują ich w stanie bezpiecznym dla użytkowników, jak wynika ze skarg kierowanych do Rzecznika Praw Dziecka. Rzecznik apeluje do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast o zapewnienie miejsc zabaw dla dzieci, prawo do wypoczynku i zabawy mają one bowiem zagwarantowane w Konwencji o Prawach Dziecka.

Gminy likwidują place zabaw oraz nie utrzymują ich w stanie bezpiecznym dla użytkowników, jak wynika ze skarg kierowanych do Rzecznika Praw Dziecka. Rzecznik apeluje do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast o zapewnienie miejsc zabaw dla dzieci, prawo do wypoczynku i zabawy mają one bowiem zagwarantowane w Konwencji o Prawach Dziecka.

Gmina musi dbać o utrzymywanie miejsc zabaw dla dzieci w odpowiednim stanie

W okresie letnim, dzieci więcej czasu spędzają na świeżym powietrzu, w tym korzystają z gminnych placów zabaw i ogródków jordanowskich. Rzecznik Praw Dziecka otrzymuje niepokojące informacje, że gminy często likwidują istniejące place zabaw, jak również nie utrzymują odpowiedniego stanu technicznego urządzeń dla dzieci. Art. 31 Konwencji o Prawach Dziecka gwarantuje dzieciom prawo do wypoczynku i czasu wolnego oraz uczestniczenia w zabawach. Prawo to ma być realizowane m.in. poprzez zapewnianie dzieciom dostępu do takich obiektów, jak place zabaw, a na gminach spoczywa obowiązek ich utrzymywania i prawidłowego wyposażenia. Rzecznik przypomina o obowiązujących przepisach dotyczących warunków technicznych urządzeń tj. ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690).

Rzecznik zaapelował o podejmowanie działań zmierzających do utrzymywania obecnie istniejących placów zabaw, tworzenie kolejnych, jak również zwracanie szczególnej uwagi na to, aby wyposażenie placów zabaw było zgodne z obowiązującymi normami prawa i zapewniało dzieciom całkowite bezpieczeństwo.

Źródło:

  • Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka z 31 lipca 2013 r. (ZSS/500/23/2013/MW)
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Powiązane porady i dokumenty

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel