RPO: Apel o pomoc dla nauczycieli zwolnionych z pracy

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w placówkach oświatowych
Data publikacji: 17 września 2013 r.
Poleć znajomemu

Z jednej strony 7.000 zwolnionych nauczycieli z powodu niżu demograficznego, a z drugiej skargi rodziców uczniów na przepełnione klasy i braki kadrze nauczycielskiej w szkołach. Rzecznik Praw Obywatelskich apeluje o pomoc dla samorządów w finansowaniu oświaty oraz dla nauczycieli w znalezieniu pracy.

7.000 nauczycieli straciło pracę

Z szacunków Ministerstwa Edukacji Narodowej wynika, że od września 2013 roku straciło pracę ok. 7.000 nauczycieli tj. 1,2% nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. W 2012 roku także taka liczba nauczycieli została zwolniona z pracy. Przyczyną zwolnień w szkołach są zmiany organizacyjne tj. likwidacja i przekształcenie placówek oraz wprowadzenie nowej podstawy programowej w szkołach ponadgimnazjalnych.

Powyższe dane nie obejmuja tych nauczycieli, którzy zgodzili się na ograniczenie zatrudnienia. Zatem skala zjawiska redukcji etatów w szkołach jest jeszcze większa.
Coraz mniej etatów i coraz trudniej o pracę w szkole

Konsekwencją zmian organizacyjnych w szkołach jest nie tylko utrata pracy przez nauczycieli, lecz także trudność w jej znalezieniu. Obecna tendencja prowadzi do sytuacji, w której większość zwalnianych nauczycieli, niezależnie od  posiadanych kwalifikacji i umiejętności, nie będzie miała możliwości znalezienia pracy w placówkach oświatowych.

Państwo powinno pomóc nauczycielom w znalezieniu pracy

Sytuacja w oświacie doprowadzi do tego, że wykwalifikowana kadra nauczycielska zasili grono bezrobotnych.  Rzecznik zwraca uwagę na fakt, że umiejętności nauczycieli zostały nabyte w dużej mierze dzięki nakładom środków publicznych przeznaczonych na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli, były one inwestycją w jakość systemu oświaty. Zdaniem Rzecznika, organy państwa powinny teraz zaangażować się w pomoc zwalnianym nauczycielom.

Rodzice narzekają na brak kadry nauczycielskiej i przepełnione klasy

Z jednej strony redukcje etatów w szkole uzasadnia niż demograficzny i spadająca liczba uczniów, z drugiej zaś rodzice dzieci skarżą się na przepełnione klasy, brak odpowiedniej liczby nauczycieli np. w świetliach szkolnych oraz prowadzących zajęcia z dziećmi uzdolnionymi. Bez wątpienia jedną z przyczyn zmian w oświacie jest brak środków finansowych na utrzymanie na dotychczasowym poziomie liczby zatrudnionych nauczycieli. Zdaniem Rzecznika, samorządy powinny otrzymać wsparcie finansowe na utrzymywanie miejsc pracy w szkołach.

Powołanie międzyresortowego zespołu ds. aktywizacji zawodowej nauczycieli

Rzecznik zwrócił się do resortu edukacji oraz resortu pracy o podjęcie działań umożliwiających nauczycielom, w pierwszej kolejności, pozostanie w zawodzenia lub podjęcie innej pracy zgodnie z kwalifikacjami, a gdyby okazało się to niemożliwe, odpowiednie przekwalifikowanie i podjęcie pracy w innym zawodzie. Zdaniem Rzecznika, należy powołać międzyresortowy zespół, którego zadaniem byłoby monitorowanie sytuacji zwolnionych nauczycieli na rynku pracy i udzielanie im koniecznego wsparcia.

100 mln zł dla zwalnianych nauczycieli

Przypomnijmy, że Minister Edukacji na konferencji prasowej w dniu 27 sierpnia 2013 roku przedstawiła założenia do programu, dzięki któremu nauczyciele, którzy w przeciągu ostatnich dwóch lat stracili pracę będą mogli liczyć na wsparcie ze środków Unii Europejskiej. Pieniądze będzie można otrzymać na zdobycie dodatkowych kwalifikacji, jak też na rozpoczęcie własnej działalności.

Źródło:

  • Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich, wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 10 września 2013 r.
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel