Szkoła jutra zaczyna się dziś – projekt „Lekcja:Enter”

Data publikacji: 4 grudnia 2020 r.
Poleć znajomemu
Szkoła jutra zaczyna się dziś – projekt „Lekcja:Enter”

Po wiosennym doświadczeniu edukacji zdalnej, nauczyciele, uczniowie i rodzice, od kilku tygodniu ponownie spotykają się online. Wszyscy, bogatsi o doświadczenia pierwszego nauczania zdalnego, mierzą się z wyzwaniami, jakie przed nimi stawia. Co do jednego nikt nie ma wątpliwości – kluczowa jest znajomość narzędzi cyfrowych i doskonalenie kompetencji cyfrowych, bo dzięki nim lekcje online są możliwe.

Zapraszamy na szkolenia w projekcie „Lekcja:Enter”, współfinansowanego z Funduszy Europejskich. Udział w nich umożliwia rozwiniecie cyfrowych kompetencji i pokazuje jaj mądrze wykorzystywać technologie na lekcjach. Wykaz i dane kontaktowe placówek realizujących szkolenia w różnych regionach: https://lekcjaenter.pl/strona/22/zapisy-na-szkolenia

Dla bardzo wielu placówek jest to trudne doświadczenie. Jedocześnie, wielu z nich zdobyło i nadal zdobywa nowe umiejętności cyfrowe, na rozwój których być może nigdy by się nie odważyli, gdyby nie nagła potrzeba i konieczność używania aplikacji do prowadzenia i udziału w lekcjach online.

Bardzo ważne jest wykorzystanie tego potencjału, budowania na nim nowych umiejętności, które będzie można wykorzystać, nie tylko w edukacji zdalnej, ale przed wszystkim stacjonarnej.

Wsparcie stanowić może projekt „Lekcja:Enter”, którego celem jest przeszkolenie 75 tys. nauczycieli w Polsce z wykorzystywania cyfrowych narzędzi i e-zasobów w prowadzeniu zajęć z uczniami. Program ten powstał jeszcze w 2019 roku, a cykl szkoleniowy zaplanowany został tak, aby kompleksowo rozwijać cyfrowe kompetencje kadry szkolnej. Szkolenia są bezpłatne, toczą się w różnych regionach kraju, także online. Lista placówek, które realizują warsztaty i ich dane kontaktowe znajdują się na stronie lekcjaenter.pl – Projekt realizowany jest ze środków unijnych przez Fundację Orange, Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Instytut Spraw Publicznych.

Najlepszy moment jest teraz

Uczenie się korzystania z nowych technologii nie dla wszystkich jest proste. Wiele osób potrzebuje wsparcia w tym procesie. Warto wówczas skorzystać ze szkoleń doskonalących. Jeśli szukasz rzetelnego kursu dotyczącego TIK – Twoja szkoła może dołączyć całkowicie bezpłatnie do projektu “Lekcja:Enter” – www.lekcjaenter.pl, którego celem jest podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych nauczycieli i nauczycielek szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Podczas szkoleń dowiedzą się jak odpowiedzialnie, kreatywnie i bezpiecznie korzystać z nowych technologii na lekcjach, jak korzystać z aktywizujących metod nauczania, urozmaicić swoje lekcje i na stałe zmienić sposób ich prowadzenia, a także jak tworzyć własne treści cyfrowe.

Bardzo ważne jest przygotowanie nauczycieli do przeprowadzenia zmiany sposobu nauczania, który będzie dostoswany do potrzeb ucznia i oparty na wykorzystywaniu dostępnych zasobów cyfrowych. Zmiana w szkole nie może jednak zajść bez dyrektora/dyrektorki szkoły, dlatego na szkolenia w projekcie „Lekcja:Enter” zapraszamy także członków kadry kierowniczej szkół. Dodatkowo dyrektorzy mają możliwość skorzystania z modułu online, podczas którego będą mogli przygotować plan włączenia TiK do edukacyjnej pracy szkoły. Wdrożenie planu pozwoli na zmianę tradycyjnej szkoły, w szkołę: uczącą nowocześnie, otwartą na zmianę, angażującą uczniów i rozwijającą kompetencje cyfrowe.

Konieczność pracy w trybie zdalnym z pewnością przełoży się na wzrost wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie wykorzystywania TiK w nauczaniu. Nauczyciele, uczniowie i rodzice oswoili się też z taką formą uczenia się – mówi Paulina Sobiesiak-Penszko z Instytutu Spraw Publicznych, eksperta ds. badań w projekcie „Lekcja:Enter”. Nie oznacza to jednak, że znika potrzeba dalszego wspierania nauczycieli we wdrażaniu TiK w szkole, w tym w szczególności w zakresie aktywnego wykorzystania przez nich technologii w nauczaniu – dodaje.

Na szkolenia można zgłaszać się przez cały rok. Zespoły nauczycieli zgłasza dyrektor szkoły, który też weźmie udział w szkoleniu -> więcej informacji TUTAJ

Być tam, gdzie uczniowie

Podczas szkolenia w ramach projektu, prowadzący skupiają się na podejściu, które zakłada aktywne korzystanie z narzędzi TiK przez uczniów. Podczas lekcji wszyscy korzystają z konkretnych aplikacji, które nie tylko sprawiają, że jest ona bardziej interesująca i dynamiczna, lecz także jej przygotowanie jest mniej pracochłonne dla nauczyciela.

Kolejnym celem projektu jest sprawienie, by nauczyciele, którzy niezbyt chętnie wykorzystują nowe technologie w swojej pracy, pewniej poczuli się w cyfrowym świecie i „spotkali się” z uczniami tam, gdzie aktualnie spędzają czas, poznać i lepiej zrozumieć ich świat.

Dołącz do nas!

Bezpłatne szkolenia dla nauczycieli prowadzą realizatorzy szkoleń – wybrane w poszczególnych województwach organizacje, instytucje i firmy szkoleniowe. Trenerzy prowadzący szkolenia przygotowywani są przez konsorcjum prowadzące projekt z wykorzystaniem jednolitych scenariuszy i materiałów szkoleniowych.

Na szkolenia można zgłaszać się przez cały rok, do realizatorów działających w województwie, w którym znajduje się szkoła. Ich wykaz znajduje się TUTAJ.

Więcej informacji o projekcie: www.lekcjaenter.pl

"Lekcja:Enter” to projekt edukacji cyfrowej skierowany do nauczycieli i dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w ramach którego prowadzone są szkolenia z doskonalenia kompetencji cyfrowych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, a jego realizacja przewidziana jest na lata 2019-2023. Za jego realizację odpowiedzialne jest partnerstwo trzech organizacji: Fundacja Orange (lider), Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytut Spraw Publicznych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. (Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych").

 

Artykuł sponsorowany

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel