ZNP: Pomysł na pracę dla zwalnianych nauczycieli

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 23 października 2012 r.
Poleć znajomemu

Prezes ZNP poddał do dyskusji pomysł, aby z powodu nadchodzącego niżu demograficznego nauczycielom zagrożonym zwolnieniem zaproponować także pracę m.in. z osobami dorosłymi w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru czasu pracy określonego w ustawie Karta Nauczyciela bez zwiększania nauczycielskiego pensum.

Praca nauczycieli z osobami dorosłymi w ramach czasu pracy

Wg prezesa ZNP, umieszczenie w czasie pracy nauczycieli możliwości prowadzenia zajęć z dorosłymi, np. zagrożonymi wykluczeniem społecznym czy bezrobotnymi, da szansę tym pedagogom na pracę, którzy mogą stracić zatrudnienie z powodu zmniejszającej się liczby uczniów czy likwidacji szkoły. Takie rozwiązanie miałoby dotyczyć w przyszłości tylko niektórych nauczycieli. Tych, dla których z powodów demograficznych lub zmian w liczbie godzin nauczanych przedmiotów, zabraknie pracy z uczniami. W ten sposób, niektórzy nauczyciele mogliby uzupełniać etat bądź w ogóle ocalić miejsce pracy. Ta propozycja nie polega na wydłużeniu tygodniowego wymiaru czasu pracy.

MEN także widzi pracę dla zwolnionych nauczycieli

Dla przypomnienia, w czasie październikowej konferencji Minister Edukacji Narodowej wskazała, że nauczyciele, którzy stracili pracę znajdują zatrudnienie:

  • przy projektach unijnych,
  • w oddziałach przedszkolnych, przedszkolach i żłobkach, których powstaje i będzie powstawać coraz więcej;
  • na kursach kwalifikacyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych.

Źródło informacji:

  • Strona internetowa Związku Nauczycielstwa Polskiego (www.znp.edu.pl)
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel