MEN przypomina o niezbędnych danych w nowym SIO

Data publikacji: 25 lipca 2018 r.
Poleć znajomemu
MEN przypomina o niezbędnych danych w nowym SIO

Minister edukacji narodowej w liście do samorządowców oraz dyrektorów szkół i placówek oświatowych przypomniała o obowiązku wprowadzania do nowego SIO prawidłowych i kompletnych danych o uczniach i nauczycielach. Dane te są niezbędne organom administracji publicznej do weryfikacji prawa do świadczeń: rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, wychowawczego oraz Karty Dużej Rodziny.

Nowy obowiązek dla dyrektorów placówek

Pozyskiwane dane dziedzinowe obejmują m.in. informacje o:

  • uczęszczaniu danego ucznia do szkoły lub placówki oświatowej,
  • okresie jego uczęszczania,
  • typie szkoły lub rodzaju placówki oświatowej,
  • nazwie i adresie siedziby szkoły, do której uczeń uczęszcza lub uczęszczał.

Przekazywane dane (imię i nazwisko dyrektora szkoły, adres korespondencyjny szkoły lub placówki) muszą być kompletne i aktualne.

Do 10 października za pomocą bazy SIO dyrektorzy szkół po raz pierwszy będą zobowiązani do przekazania danych identyfikacyjnych uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty.

Trzeba pamiętać o uwzględnieniu nowych danych

Minister edukacji podkreśliła również konieczność wykazania w nowym SIO danych o pomieszczeniach szkół, placówek oświatowych oraz zespołów szkół i placówek oświatowych. Informacje te są ważne do prowadzenia polityki oświatowej państwa i monitorowania warunków dydaktycznych w szkołach.

Źródło:

Opracowanie: Monika Fidler
 

Powiązane porady i dokumenty

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel