ZFŚS emerytów – byłych pracowników po wygaszeniu gimnazjum

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 3 marca 2017 r.
Poleć znajomemu
Pytanie: Nasze gimnazjum zostanie wygaszone w roku szklonym 2018/2019. Czy emeryci administracji i obsługi będą mogli korzystać z ZFŚS w innej placówce wskazanej przez organ prowadzący?
Odpowiedź: Tak, ale jedynie wówczas, gdy inny pracodawca podejmie decyzję o objęciu ich ZFŚS.

Nauczyciele – emeryci zostaną objęci ZFŚS w innej szkole z mocy prawa...

W przypadku zakończenia działalności samodzielnego gimnazjum prowadzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w drodze wygaszenia, organ prowadzący gimnazjum będzie zobligowany wskazać inną szkołę, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela gimnazjum będącego emerytem lub rencistą oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, którego gimnazjum było ostatnim miejscem pracy. Osoby te będą uprawnione z usług i świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na zasadach i warunkach ustalonych w regulaminie obowiązującym we wskazanej szkole.

Po wygaszeniu gimnazjum emeryci – byli nauczyciele szkoły zostaną objęci ZFŚS w innej szkole wskazanej przez organ prowadzący.

… inaczej niż pracownicy niepedagogiczni

Nie wskazano natomiast analogicznego rozwiązania w stosunku do pracowników niepedagogicznych. Objęcie tych pracowników ZFŚS w innym zakładzie pracy (np. w innej szkole bądź innej jednostce organizacyjnej samorządu terytorialnego) zależy więc od uznania danego pracodawcy i wprowadzenia odpowiednich zapisów w regulaminie ZFŚS takiej jednostki. Objęcie tych pracowników Funduszem w innym zakładzie pracy nie jest jednak obowiązkowe.

Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel