Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

ZFŚS w szkole – inne zagadnienia

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące przyznawania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w szkole. Sprawdź co możesz sfinansować z funduszu i kto jest uprawniony do świadczeń z ZFŚS w Twojej szkole.

Zatrudnienie emeryta – kto udziela świadczeń z ZFŚS

Pytanie: Czy nauczyciel emerytowany w innej szkole, który pracuje obecnie w wymiarze mniej niż pół etatu w szkole podstawowej, może korzystać z ZFŚS w szkole, z której odchodził na emeryturę?

Zakup biletów do teatru z ZFŚŚ – sprawdź, co z opodatkowaniem wydatkowanych środków

Pytanie: Czy bilety do teatru zakupione ze środków ZFŚS dla pracowników mieszczą się w ramach kwoty 380 zł wolnej od podatku?

Oprocentowanie pożyczek z ZFŚS – unikaj nadmiernego

Pytanie: Czy pożyczki udzielone pracownikom szkoły ze środków ZFŚS na cele mieszkaniowe mogą być oprocentowane. Jeśli tak to w jakiej wysokości?

ZFŚS emerytów – byłych pracowników po wygaszeniu gimnazjum

Pytanie: Nasze gimnazjum zostanie wygaszone w roku szklonym 2018/2019. Czy emeryci administracji i obsługi będą mogli korzystać z ZFŚS w innej placówce wskazanej przez organ prowadzący?

Konsultacja związkowa obowiązkiem administratora ZFŚS

Pytanie: Czy dyrektor szkoły ma obowiązek informować wszelkie związki zawodowe o zmianach w regulaminach ZFŚS? Czy podział środków z funduszu socjalnego w corocznym planie wydatków powinny podlegać uzgodnieniom z organizacjami związkowymi?

Granice potrącenia raty pożyczki z ZFŚS z wynagrodzenia pracownika

Pytanie: Czy pracodawca może potrącić pracownikowi ratę na pożyczkę z ZFŚS - za jego zgodą -więcej niż przysługuje mu minimalna kwota wynagrodzenia?

Świadczenia z ZFŚS podlegają egzekucji w całości

Pytanie: Czy świadczenia pieniężne np. na święta, zapomogi czy też świadczenia urlopowe wypłacane z ZFŚS są w całości potrącane na rzecz komornika?

Czy udział w wycieczce zakładowej finansowej z ZFŚS stanowi przychód pracowniczy?

Pytanie: W szkole organizowana jest integracyjna wycieczka turystyczno - krajoznawcza dofinansowana z ZFŚS (wycieczka 4 dniowa, zagraniczna). Czy należy płacić podatek od kwoty dofinansowywanej?

Kontrola gospodarowania środkami ZFŚS przez gminną komisję rewizyjną

Pytanie: Czy Komisja rewizyjna rady gminy ma prawo przeprowadzić kontrolę w zakresie gospodarowania środkami ZFŚS w szkole i czy można im udostępnić takie dokumenty jak np. decyzje o przydzieleniu zapomogi, pożyczek?

Zasiłek dla bezrobotnych a prawo emeryta do ZFŚS

Pytanie: Pracownica była zatrudniona była w naszej szkole, a następnie była zarejestrowana w Urzędzie Pracy i korzystała z zasiłku dla bezrobotnych. Potem zaś na swój wniosek przeszła na emeryturę. Czy pracownica ma prawo do korzystania z ZFŚS ?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel