Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

ZFŚS w szkole – inne zagadnienia

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące przyznawania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w szkole. Sprawdź co możesz sfinansować z funduszu i kto jest uprawniony do świadczeń z ZFŚS w Twojej szkole.

Zapomoga losowa z ZFŚS z kryterium dochodowym czy bez

Pytanie: Czy zapomoga losowa przyznawana z ZFŚS powinna być uzależniona od dochodu, czy może być zapisana w regulaminie jako stała kwota?

Wybór przedstawiciela załogi do celów ZFŚS

Pytanie: Jaki jest tryb wyboru przedstawiciela pracowników w szkole, w której nie ma związków zawodowych? Jakie przepisy regulują wybór? Jaki zapis powinien być w regulaminie ZFSS?

Obowiązek przeglądu i archiwizacji danych osobowych w ramach ZFŚS

Pytanie: Czy z corocznego przeglądu danych osobowych zgromadzonych w ramach ZFŚS należy sporządzić protokół? Czy do usunięcia danych osobowych konieczna jest zgoda Archiwum Narodowego na utylizację dokumentów?

Objęcie ZFŚS pracowników niepedagogicznych zlikwidowanej placówki

Pytanie: Organ prowadzący wskazał naszą szkołę do objęcia pomocą socjalną emerytowanych nauczycieli oraz emerytowanych pracowników administracji i obsługi zlikwidowanej szkoły. Czy dyrektor szkoły ma obowiązek objąć opieką socjalną emerytowanych pracowników niepedagogicznych zlikwidowanej placówki?

Przejście na emeryturę równocześnie w dwóch szkołach a prawo do ZFŚS

Pytanie: Pracownik administracji rozwiązał stosunek pracy równocześnie w dwóch szkołach i przeszedł na emeryturę. Czy ma prawo korzystać jako emeryt z ZFŚS w obu szkołach czy w jednej z nich? Zapisy regulaminów obu szkół nie precyzują takiej sytuacji.

Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS dla nauczyciela na świadczeniu kompensacyjnym

Pytanie: Czy nauczyciel pobierający świadczenie kompensacyjne korzysta z kwoty wolnej od podatku otrzymując świadczeń z ZFŚS? Jeśli tak, to w jakiej wysokości?   

przegląd i archiwizacja danych osobowych w ramach ZFŚS

Obowiązkowy przegląd danych gromadzonych w ramach ZFŚS

Nie rzadziej niż raz w roku trzeba przejrzeć dane osobowe zawarte w dokumentacji funduszu socjalnego i usunąć te, których przechowywanie jest już zbędne – przypomina Prezes UODO. Placówki publiczne powinny pamiętać także o prawidłowej archiwizacji zgromadzonych dokumentów.

Limit opodatkowania świadczeń z ZFŚS w przypadku zatrudnienia w kilku placówkach

Pytanie: W jaki sposób opodatkować świadczenia z ZFŚS pracownika, który jest zatrudniony w kilku szkołach? Czy u każdego pracodawcy korzysta ze zwolnienia od podatku do 1.000 zł?

Prawo do świadczeń z ZFŚŚ w okresie urlopu bezpłatnego

Pytanie: Czy nauczyciel korzystający z urlopu bezpłatnego ma prawo do świadczeń z funduszu socjalnego?

Prawo do ZFŚS emeryta zatrudnionego w innej szkole

Pytanie: Nauczyciel rozwiązał umowę o pracę w związku z przejściem na emeryturę. Następnie podjął zatrudnienie na zastępstwo w innej szkole. Kto wypłaca świadczenia z ZFŚS?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel