Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

ZFŚS w szkole – inne zagadnienia

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące przyznawania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w szkole. Sprawdź co możesz sfinansować z funduszu i kto jest uprawniony do świadczeń z ZFŚS w Twojej szkole.

) Jak udokumentować przegląd danych w ramach ZFŚS

Jak udokumentować przegląd danych w ramach ZFŚS

Przepisy nie określają wzoru protokołu przeglądu danych w ramach ZFŚS. Wzór należy więc opracować samodzielnie i dołączyć go do procedury przeglądu danych osobowych.  Sprawdź, jak to zrobić.

Zalecenia PIP a nieprawidłowa kwota świadczenia z ZFŚS

Pytanie: Czy po kontroli i podpisaniu protokołu pokontrolnego inspektor PIP może wystosować dodatkowe wystąpienie i wnosić o zweryfikowanie kwoty przyznanego z ZFŚŚ pracownikowi świadczenia z 2018 r.?

500 zł dla nauczycieli a kryterium dochodowe na potrzeby ZFŚS

Pytanie: Czy świadczenie 500 zł na dofinansowanie dla nauczyciela wchodzi do dochodu na osobę w rodzinie, od którego zależy wysokość świadczenia z ZFŚS?

test covid 19

Rozliczanie ZFSŚ w czasie epidemii – zwolnienia od podatku, zapomogi z powodu zachorowania na Covid-19

Panujący obecnie w Polsce stan epidemii wpływa również na rozliczanie świadczeń z ZFŚS. Warto zwrócić uwagę zwłaszcza na zwiększony limit świadczeń objętych przedmiotowym zwolnieniem od podatku dochodowego, ponieważ mogą rzutować na rozliczenia PIT-11 za 2020 rok. Jeśli pracodawca zmieni rodzaj przyznawanych świadczeń, odpowiednie zapisy muszą się także znaleźć w regulaminie ZFŚS.

Odwołanie poręczenia pożyczki z ZFŚS

Pytanie: Po upływie roku od udzielenia pożyczki z ZFŚS jeden z żyrantów zgłosił rezygnację z poręczenia tej pożyczki. Czy to jest możliwe? 

Zapomoga losowa z ZFŚS z kryterium dochodowym czy bez

Pytanie: Czy zapomoga losowa przyznawana z ZFŚS powinna być uzależniona od dochodu, czy może być zapisana w regulaminie jako stała kwota?

Wybór przedstawiciela załogi do celów ZFŚS

Pytanie: Jaki jest tryb wyboru przedstawiciela pracowników w szkole, w której nie ma związków zawodowych? Jakie przepisy regulują wybór? Jaki zapis powinien być w regulaminie ZFSS?

Obowiązek przeglądu i archiwizacji danych osobowych w ramach ZFŚS

Pytanie: Czy z corocznego przeglądu danych osobowych zgromadzonych w ramach ZFŚS należy sporządzić protokół? Czy do usunięcia danych osobowych konieczna jest zgoda Archiwum Narodowego na utylizację dokumentów?

Objęcie ZFŚS pracowników niepedagogicznych zlikwidowanej placówki

Pytanie: Organ prowadzący wskazał naszą szkołę do objęcia pomocą socjalną emerytowanych nauczycieli oraz emerytowanych pracowników administracji i obsługi zlikwidowanej szkoły. Czy dyrektor szkoły ma obowiązek objąć opieką socjalną emerytowanych pracowników niepedagogicznych zlikwidowanej placówki?

Przejście na emeryturę równocześnie w dwóch szkołach a prawo do ZFŚS

Pytanie: Pracownik administracji rozwiązał stosunek pracy równocześnie w dwóch szkołach i przeszedł na emeryturę. Czy ma prawo korzystać jako emeryt z ZFŚS w obu szkołach czy w jednej z nich? Zapisy regulaminów obu szkół nie precyzują takiej sytuacji.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel