Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

ZFŚS w szkole – inne zagadnienia

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące przyznawania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w szkole. Sprawdź co możesz sfinansować z funduszu i kto jest uprawniony do świadczeń z ZFŚS w Twojej szkole.

Granice potrącenia raty pożyczki z ZFŚS z wynagrodzenia pracownika

Pytanie: Czy pracodawca może potrącić pracownikowi ratę na pożyczkę z ZFŚS - za jego zgodą -więcej niż przysługuje mu minimalna kwota wynagrodzenia?

Świadczenia z ZFŚS podlegają egzekucji w całości

Pytanie: Czy świadczenia pieniężne np. na święta, zapomogi czy też świadczenia urlopowe wypłacane z ZFŚS są w całości potrącane na rzecz komornika?

Czy udział w wycieczce zakładowej finansowej z ZFŚS stanowi przychód pracowniczy?

Pytanie: W szkole organizowana jest integracyjna wycieczka turystyczno - krajoznawcza dofinansowana z ZFŚS (wycieczka 4 dniowa, zagraniczna). Czy należy płacić podatek od kwoty dofinansowywanej?

Kontrola gospodarowania środkami ZFŚS przez gminną komisję rewizyjną

Pytanie: Czy Komisja rewizyjna rady gminy ma prawo przeprowadzić kontrolę w zakresie gospodarowania środkami ZFŚS w szkole i czy można im udostępnić takie dokumenty jak np. decyzje o przydzieleniu zapomogi, pożyczek?

Zasiłek dla bezrobotnych a prawo emeryta do ZFŚS

Pytanie: Pracownica była zatrudniona była w naszej szkole, a następnie była zarejestrowana w Urzędzie Pracy i korzystała z zasiłku dla bezrobotnych. Potem zaś na swój wniosek przeszła na emeryturę. Czy pracownica ma prawo do korzystania z ZFŚS ?

ZFŚS a impreza z udziałem samorządowców

Pytanie: Czy na obchody jubileuszu szkoły można przeznaczyć pieniądze z ZFŚS na konsumpcję (catering)? Gośćmi będą obecni i byli nauczyciele, pracownicy szkoły, a także zaproszeni przedstawiciele władz samorządowych.

Opodatkowanie wycieczek z ZFŚS i imprez okolicznościowych

Pytanie: Czy od zorganizowanego kilkudniowego wyjazdu naszych pracowników np. do ośrodka wypoczynkowego nad morze , należy pobrać zaliczkę na podatek dochodowego od każdego pracownika? Podobnie dotyczy to wyjazdów zorganizowanych w ramach wycieczki w kraju lub za granicą - nadmieniam, że organizatorem wypoczynku w obu przypadkach jest np. ośrodek SPA lub biuro turystyczne, a w regulaminach szkół są stosowne zapisy. Poza tym w szkołach zorganizowane są imprezy okolicznościowe, z których korzysta większość pracowników, emerytów i zaproszonych gości np. Dzień Kobiet, Dzień Nauczyciela, Święto Patrona. Czy od nich należy pobrać podatek dochodowy?

Plan finansowy ZFŚŚ a uzgodnienie ze związkami zawodowymi

Pytanie: Czy roczny plan finansowy funduszu socjalnego, musi być uzgodniony ze związkami zawodowymi działającymi w szkole?

Spotkanie opłatkowe można sfinansować z ZFŚS

Finansowanie w całości spotkania opłatkowego z ZFŚS jest dopuszczalne, ale warunkiem jest połączenie go z jakąś formą rekreacji lub wypoczynku, by uniknąć obowiązku różnicowania świadczeń w zależności od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika.

Zasady księgowania spotkań opłatkowych finansowanych z ZFŚS

Przepisy dopuszczają finansowanie w całości lub w części spotkania opłatkowego ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Po zorganizowaniu takiego spotkania w przedszkolu należy dokonać odpowiednich zapisów w księgach rachunkowych.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel