Możliwość przeniesienia do innej szkoły nauczyciela kontraktowego

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 3 lipca 2018 r.
Poleć znajomemu
Pytanie: Czy w związku z reformą oświaty możliwe jest przeniesienie do innej szkoły nauczyciela kontraktowego zatrudnionego na czas nieokreślony?
Odpowiedź: Tak. Do 31 sierpnia 2019 r. możliwe jest przeniesienie do innej szkoły także nauczyciela kontraktowego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony (art. 18 Karty Nauczyciela w zw. z art. 220 ust. 1 pkt 1 ustawy przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe).

Do 31 sierpnia 2017 r. możliwość przeniesienia tylko nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania…

Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może być przeniesiony na własną prośbę lub z urzędu za jego zgodą na inne stanowisko w tej samej lub innej szkole, w tej samej lub innej miejscowości, na takie same lub inne stanowisko (art. 18 ust. 1 Karty Nauczyciela). Warto zwrócić uwagę, że przepis ten nie ma zastosowania do grupy nauczycieli o konkretnym stopniu awansu zawodowego tylko zatrudnionych na podstawie mianowania. Oznacza to, że nawet nauczyciel mianowany i dyplomowany, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, przed reformą oświaty nie mogli być w tym trybie przeniesieni do innej szkoły.

…do 31 sierpnia 2019 r. możliwość przeniesienia także nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe rozszerzyła jednak stosowanie art. 18 Karty Nauczyciela także  o nauczycieli, których stosunek pracy został nawiązany na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Biorąc pod uwagę, że ani art. 18 Karty Nauczyciela ani art. 220 ustawy z 14 grudnia 2016 r. nie wskazuje, że przeniesienie może dotyczyć tylko nauczycieli mianowanych i dyplomowanych, nauczyciel kontraktowy także może być przeniesiony w tym trybie. Możliwe będzie to do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel