Nauczyciel z ograniczonym zatrudnieniem nie skorzysta z przywileju pierwszeństwa w zatrudnieniu w innej szkole

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 16 marca 2017 r.
Poleć znajomemu
Pytanie: Czy jeżeli dyrektor wygaszanego gimnazjum zaproponuje nauczycielowi zmniejszenie wymiaru zatrudnienia w roku szkolnym 2017/2018, to ten nauczyciel ma pierwszeństwo do zatrudnienia w szkole podstawowej celem uzupełnienia etatu?
Odpowiedź: Nie. Nauczyciel, któremu ograniczono zatrudnienie, nie ma pierwszeństwa w przydziale godzin w innej szkole.

Dyrektor powinien dążyć do zatrudnienia na podstawie jednego stosunku pracy …

W okresie do dnia 31 sierpnia 2020 r. pierwszeństwo w zatrudnieniu na wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli w szkołach samorządowych przysługuje:

  • nauczycielom przeniesionym w stan nieczynny,
  • nauczycielom, którzy otrzymali informację o przeniesieniu ich w stan nieczynny z początkiem kolejnego roku szkolnego,
  • nauczycielom, którzy złożyli wniosek o przeniesienie w stan nieczynny,
  • nauczycielom, z którymi rozwiązano stosunek pracy w wygaszanych gimnazjach w roku szkolnym 2018/2019 (w ostatnim roku szkolnym funkcjonowania gimnazjum), z dniem wypowiedzenia im stosunku pracy (art. 224 ust. 3 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe).
Pierwszeństwo w zatrudnieniu w innej szkole dotyczy tylko nauczycieli, którzy korzystają lub będą korzystać ze stanu nieczynnego, a także nauczycieli wygaszanych gimnazjów, z którymi w roku szkolnym 2018/2019 zostanie rozwiązany stosunek pracy.

Uzupełnienie etatu z inicjatywy organu prowadzącego

Reguła pierwszeństwa nie obejmuje więc nauczycieli, którzy pozostali w zatrudnieniu po przyjęciu propozycji ograniczenia zatrudnienia (art. 22 ust. 2 Karty Nauczyciela).

Dyrektor szkoły podstawowej nie ma więc obowiązku uzupełnienia etatu nauczyciela gimnazjum, chyba, że obowiązek uzupełnienia etatu w innej szkole nałoży na nauczyciela organ prowadzący - w trybie art. 22 ust. 1 Karty Nauczyciela. W takim przypadku obowiązkiem dyrektora szkoły podstawowej jest zapewnienie nauczycielowi godzin w celu uzupełnienia etatu, przy czym nauczyciel pozostaje wówczas w zatrudnieniu wyłącznie w gimnazjum jako szkole macierzystej.

Obowiązek uzupełnienia etatu w innej szkole nakłada na nauczyciela organ prowadzący. Dyrektor szkoły, w której nauczyciel ma uzupełniać etat, nie może odmówić przydziału godzin nauczycielowi, na którego nałożono taki obowiązek.
Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel