Nie aneksujemy umów o pracę w związku z przekształceniem szkoły podstawowej

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 19 kwietnia 2017 r.
Poleć znajomemu
Pytanie: Czy w związku z przekształceniem szkoły podstawowej z 6- w 8-klasową szkoła musi zmienić pracownikom warunki zatrudnienia w umowie, podpisując z nimi porozumienia zmieniające? Jakie są obowiązki dyrektora w tym zakresie?
Odpowiedź: Nie. Wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły należy jedynie wręczyć - w terminie do dnia 15 maja 2017 r. - informacje o przekształceniu szkoły.

Informacja o przekształceniu nie później niż 15 maja

Na dyrektorach większości typów szkół w najbliższych latach szkolnych spoczywał będzie dość uciążliwy obowiązek informacyjny. Otóż w dniach 1 września 2017 r., 2018 r. i 2019 r. szkoły dotychczasowego typu ulegną przekształceniu w szkoły nowego typu, zgodnie z przepisami reformującymi system oświaty. Dyrektor przekształcanej szkoły będzie musiał pisemnie poinformować wszystkich nauczycieli i pozostałych pracowników danej szkoły o fakcie przekształcenia. Pisemna informacja powinna trafić do każdego nauczyciela i pracownika nie później niż w dniu 15 maja w roku kalendarzowym, w którym dojdzie do transformacji.

Przekształcenie szkoły podstawowej już 1 września 2017 r.

Z informacji powinno wynikać, że dany nauczyciel lub pracownik niepedagogiczny w dniu przekształcenia stanie się z mocy samego prawa nauczycielem i odpowiednio pracownikiem szkoły powstałej w wyniku przekształcenia. Istotne jest, żeby każdy pracownik miał świadomość, że dochodzi do przekształcenia szkoły, które jednak nie powoduje przerwania jego zatrudnienia.

Powyższe rozwiązanie muszą zastosować w szczególności dyrektorzy szkoły podstawowej, w terminie do 15 maja 2017 r., gdyż z dniem 1 września 2017 r. zostanie ona przekształcona z 6- w 8-klasową.

Nie jest natomiast dopuszczalna zmiana warunków zatrudnienia w związku z przekształceniem - w drodze porozumienia zmieniającego lub w innej formie.
Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel