Nie można dyskryminować nauczycieli realizujących godziny w gimnazjum

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 13 marca 2017 r.
Poleć znajomemu
Pytanie: Czy w przypadku zespołu szkół, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa i gimnazjum, po reformie pierwszeństwo w zatrudnieniu mają nauczyciele uczący w szkole podstawowej?
Odpowiedź: Nie. Nauczyciele, którzy dotychczas realizowali godziny w gimnazjum, powinni być traktowani w dostępie do godzin zajęć tak, jak pozostali nauczyciele szkoły.

Przekształcenie zespołu szkół nie może stanowić przyczyny wypowiedzenia

W zespole szkół składającym się ze szkoły podstawowej i gimnazjum z dniem 1 września 2017 r. dojdzie do przekształcenia w samodzielną szkołę podstawową z oddziałami klas gimnazjalnych. Wszyscy nauczyciele zespołu staną się z mocy prawa nauczycielami szkoły podstawowej. Sam fakt przekształcenia nie może stanowić przyczyny rozwiązania stosunku pracy bądź ograniczenia zatrudnienia nauczyciela.

Równe traktowanie nauczycieli prowadzących zajęcia w gimnazjum

W takiej sytuacji dyrektor szkoły, do której zostało włączone gimnazjum albo szkoły wykształconej z zespołu szkół, nie może typować do przeniesienia w stan nieczynny tylko nauczycieli realizujących dotychczas godziny w gimnazjum wchodzących w skład zespołu albo wyłącznie takich, którzy będą realizować godziny w wygaszanych oddziałach klas gimnazjalnych. Przyjęcie takich kryteriów doboru byłoby całkowicie dowolne i nieusprawiedliwione. W konsekwencji powstałoby ryzyko przegrania sprawy przed sądem pracy, gdyby nauczyciel nie zgodził się na przeniesienie w stan nieczynny i złożył odwołanie od dokonanego wypowiedzenia stosunku pracy.

Kryteria doboru nauczycieli do przeniesienia w stan nieczynny i wypowiedzenia powinny być:
  • obiektywne,
  • rzeczywiste,
  • niedyskryminujące,
  • jasne i zrozumiałe dla nauczycieli (m.in. wyrok Sądu Najwyższego z 11 stycznia 2005 r. I PKN 159/04).
Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel