Ograniczenie zatrudnienia w liceum – do jakiego wymiaru

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 5 kwietnia 2017 r.
Poleć znajomemu
Pytanie: Jestem dyrektorem liceum ogólnokształcącego. Zatrudniam nauczyciela na podstawie mianowania. W przyszłym roku szkolnym mogę przydzielić nauczycielowi 6 godzin. Czy mogę ograniczyć mu zatrudnienie do takiego wymiaru?
Odpowiedź: Nie. Ograniczenie zatrudnienia w liceum może nastąpić do 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć.

Modyfikacje w zakresie ograniczenia zatrudnienia

W dotychczasowym stanie prawnym ograniczenie zatrudnienia było dopuszczalne tylko w stosunku do nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania, zaś proponowana redukcja wymiaru zajęć mogła nastąpić do połowy obowiązującego nauczyciela wymiaru zajęć. Już przed rokiem szkolnym 2017/2018 dyrektor gimnazjum będzie mógł ograniczyć zatrudnienie również nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze zajęć i to do wymiaru niższego niż połowa pensum, jeżeli uzasadniają to względy organizacyjne gimnazjum.

Ograniczyć zatrudnienie będzie można również nauczycielom kontraktowym, bowiem tacy nauczyciele w przypadku pracy w pełnym wymiarze zajęć są zatrudniani na podstawie umowy o pracę.

Nowa regulacja obowiązuje już od 26 stycznia 2017 r.

W liceach według dotychczasowych przepisów

Ograniczenie zatrudnienia poniżej 1/2 pensum będzie możliwe wyłącznie w:

  • gimnazjum,
  • szkole, w której prowadzone są oddziały klas dotychczasowego gimnazjum.

Tym samym ograniczenie zatrudnienia w liceum przed rokiem szkolnym 2017/2018 będzie możliwe tylko do wymiaru 1/2 pensum. Zniesienie tego limitu nastąpiłoby tylko w przypadku włączenia gimnazjum do tego liceum w kolejnych latach szkolnych.

Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel