Ograniczenie zatrudnienia w szkole podstawowej tak, jak dotychczas

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 18 kwietnia 2017 r.
Poleć znajomemu
Pytanie: Czy w samodzielnej szkole podstawowej konieczne jest zapewnienia co najmniej połowy pensum nauczycielowi zatrudnionemu na zasadzie mianowania?
Odpowiedź: W szkole podstawowej ograniczenie zatrudnienia może nastąpić, tak jak do tej pory, jedynie do 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć.

Limit ograniczenia zatrudnienia

Ograniczenie zatrudnienia nauczyciela gimnazjum może nastąpić do 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć lub niższego, uzasadnionego względami organizacyjnymi gimnazjum (art. 225 ust. 5 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe). W gimnazjach zniesiony został więc limit ograniczenia zatrudnienia do wymiaru 1/2 pensum.

Limit ten obowiązuje jednak nadal w szkołach podstawowych. W praktyce oznacza to, że dyrektor szkoły podstawowej może ograniczyć zatrudnienie nauczycielowi z powodu braku możliwości dalszego zatrudnienia w pełnym wymiarze zajęć - ale nie mniej niż do 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć.

Alternatywa dla wypowiedzenia

Jeżeli w szkole nie ma możliwości zapewnienia nauczycielowi co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, wówczas dyrektor winien wręczyć mu wypowiedzenie stosunku pracy. Ewentualnie dopuszczalne jest rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem za porozumieniem stron, a następnie ponowne zatrudnienie go, ale tym razem na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w wymiarze 8/18. To ostatnie rozwiązanie wymaga oczywiście wspólnego stanowiska obu stron.

Jeśli zależy Ci na kontynuacji współpracy z nauczycielem, któremu nie można zapewnić co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, możesz zaproponować mu rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron, a następnie ponowne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze zajęć. Nauczyciel musi się jednak na to zgodzić.
Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel