Propozycja ograniczenia zatrudnienia – kiedy należy ją wręczyć

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Radca prawny, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa oświatowego
Data publikacji: 10 maja 2017 r.
Poleć znajomemu
Pytanie: Jaki termin obowiązuje dyrektora do przekazania pisma nauczycielowi w związku z ograniczeniem etatu na rok szkolny 2017/2018?
Odpowiedź: W praktyce propozycja ograniczenia zatrudnienia powinna być wręczona w pierwszej połowie maja, zaś w gimnazjach - nie później niż 8 maja.
Brak precyzyjnie określonego terminu

Ustawodawca nie określa terminu na złożenie nauczycielowi propozycji ograniczenia zatrudnienia. Jednak w praktyce oczywiste jest, że taka propozycja powinna być złożona w pierwszej połowie maja. Jeżeli bowiem nauczyciel w wyznaczonym przez dyrektora terminie nie wyrazi zgody na przedstawioną propozycję (w terminie wyznaczonym przez dyrektora), wówczas dyrektor musi mu wręczyć wypowiedzenie stosunku pracy, które z uwagi na 3-miesięczny okres wypowiedzenia, który powinien upłynąć do końca roku szkolnego, musi być wręczone najpóźniej w dniu 31 maja (art. 20 ust. 1 pkt 2, ust. 3 Karty Nauczyciela). Co więcej, w przypadku nauczycieli reprezentowanych przez organizację związkową należy brać pod uwagę konieczność uprzedniego zawiadomienia organizacji związkowej o zamiarze i przyczynie rozwiązania stosunku pracy nauczyciela, zaś organizacja związkowa ma 7 dni na zgłoszenie umotywowanych zastrzeżeń. Dopiero po upływie tego terminu bądź po wcześniejszym zgłoszeniu takich zastrzeżeń dyrektor będzie mógł rozwiązać z nauczycielem stosunek pracy (art. 20 ust. 5a Karty Nauczyciela).

W gimnazjach trzeba działać szybciej

W roku szkolnym 2016/2017 powyższe uwagi znajdą zastosowania w szkołach feryjnych niebędących gimnazjami. Z kolei w gimnazjach propozycja ograniczenia zatrudnienia powinna być wręczona najpóźniej w dniu 8 maja. Nauczyciel ma bowiem 7 dni na ustosunkowanie się do tej propozycji (art. 225 ust. 4 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe), a w razie odmowy dyrektor w terminie do 15 maja musi poinformować nauczyciela o przeniesieniu w stan nieczynny (art. 225 ust. 3 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe). Wspomniany 7-dniowy termin upływa właśnie 15 maja.

W gimnazjach nauczyciel ma 7 dni na odpowiedź na propozycję ograniczenia zatrudnienia.
Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel