1 września 2013 r. - zmiany w prawie

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych.
Data publikacji: 26 sierpnia 2013 r.
Poleć znajomemu
1 września 2013 r. - zmiany w prawie

Nowy rok szkolny rozpoczynamy ze zmienioną ustawą o systemie oświaty, ustawą o pracownikach samorządowych i nowymi zasadami dotyczącymi nadzoru pedagogicznego. Wyjątkowo rozporządzenie o ocenianiu zmieni się w niewielkim zakresie. Sprawdź, jakie zmiany w prawie oświatowym zaczną obowiązywać 1 września 2013 r.

Nadzór pedagogiczny bez podziału na obszary

Od roku szkolnego 2013/2014 nadzór pedagogiczny w szkołach stanie się bardziej elastyczny - ewaluacja wewnętrzna będzie obejmować tylko istotne zagadnienia, zaś ewaluacja problemowa nie będzie już podzielona na obszary. Dzięki temu będzie można poznać bardziej precyzyjny obraz szkoły w zakresie, który jest przedmiotem ewaluacji. Z drugiej strony, przegrupowanie wymagań spowoduje, że trudniej będzie otrzymać wyższe poziomy ocen.

Co oznaczają dla Twojej szkoły zmiany w rozporządzeniu o nadzorze pedagogicznym w artykule: „Nadzór pedagogiczny od 1 września 2013 r. w praktyce”.
Awans na stanowiskach niepedagogicznych tylko w ramach tej samej grupy

Dotychczas przepisy ustawy o pracownikach samorządowych nie ograniczały możliwości awansowania pracowników tylko wewnątrz danej kategorii stanowisk, w związku z tym możliwe jest awansowanie np. pracownika administracji i obsługi na stanowisko urzędnicze. Od 1 września 2013 roku awans wewnętrzny pracowników samorządowych będzie możliwy wyłącznie w ramach tej samej grupy stanowisk. Nie będzie już możliwe przeniesienie np. sekretarza na stanowisko referenta.

Zmiana ustawy o systemie oświaty od 1 września 2013 r.

Od nowego roku szkolnego zaczyna się „rewolucja przedszkolna”. Docelowo, szereg zmian, które stopniowo będą wchodzić w życie, ma zapewnić wszystkim chętnym dzieciom miejsce w przedszkolu. Od 1 września zmieni się wysokość opłat za przedszkola, powstanie możliwość zwolnienia rodziców z opłaty, a gmina będzie mogła zapewnić dowóz większej liczbie dzieci. Na te wszystkie nowości, gminy otrzymają dotacje celowe, które mają umożliwić im zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach oraz poprawę warunków wychowania przedszkolnego. Zasady podziału dotacji zostały określone we wchodzącym w życie 1 września 2013 r. rozporządzeniu MEN z 13 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotacje będą rozdzielone między gminy do 2 września 2013 r.

Zmiany w rozporządzeniu o ocenianiu

W jednym z najczęściej nowelizowanych aktów prawnych dotyczących oświaty, tj. w rozporządzeniu o ocenianiu, od 1 września 2013 r. dokonano niewielkich zmian. Przede wszystkim:

  1. Rodzice będą mogli wnieść zastrzeżenia do semestralnej (rocznej) oceny klasyfikacyjnej już od dnia jej wystawienia, a nie jak dotychczas - po zakończeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych. Nadal zastrzeżenia będzie można wnosić nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zakończenia zajęć.
  2. Wychowawca ucznia nie będzie wchodził w skład zespołu nadzorującego na egzaminie gimnazjalnym
  3. Powstanie możliwość m.in. przerwania i unieważnienia części sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego ucznia, w przypadku niesamodzielnego rozwiązywania zadań, korzystania z urządzeń telekomunikacyjnych lub zakłócania przebiegu egzaminu.

 

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę, że częste i radykalne zmian w systemie oceniania, skutkują nieporównywalnością osiągnięć uczniów zdobywających wykształcenie w różnych rocznikach. Już 24 września 2013 r. Trybunał Konstytucyjny  będzie badał, czy art. 22 ust. 2 ustawy o systemie oświaty, który upoważnia ministra edukacji do kompleksowego określenia zasad oceniania uczniów w drodze rozporządzenia, jest zgodny z Konstytucją. Więcej w artykule „Ocenianie uczniów na wokandzie Trybunału Konstytucyjnego”.
Wysokość wynagrodzenia nauczycieli - bez zmian

Choć samo rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zostaje znowelizowane od 1 września 2013 r., nie spowoduje to podwyżek dla nauczycieli. Rok szkolny 2013/2014 nauczyciele rozpoczną z takim samym uposażeniem, jak rok temu.

Stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli obowiązujące od 1 września 2013 roku w artykule „Nowy rok szkolny bez podwyżek dla nauczycieli”.
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel