Dłuższy urlop rodzicielski do wykorzystania w ciągu 6 lat

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 10 listopada 2015 r.
Poleć znajomemu
Dłuższy urlop rodzicielski do wykorzystania w ciągu 6 lat

Od 2 stycznia 2016 r. znikną dodatkowe urlopy macierzyńskie, a w to miejsce pracownicy będą mogli dłużej korzystać z urlopu rodzicielskiego. Zmieni się przy tym charakter tego urlopu - nie będzie już konieczne wykorzystywanie go w całości bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, a łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą jeszcze wydłuży czas jego trwania.

Bez dodatkowego urlopu macierzyńskiego

Po wprowadzeniu urlopów rodzicielskich, dodatkowy urlop macierzyński stracił rację bytu i niepotrzebnie istniały 3 rodzaje urlopów związanych z narodzinami dziecka. Od 2 stycznia 2016 r. po urodzeniu dziecka będzie można skorzystać z urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego.

Osoby, które w dniu wejścia w życie nowych przepisów będą korzystały z dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub jego części, będą dalej korzystać z niego na zasadach określonych w dotychczasowych przepisach. Z urlopu rodzicielskiego osoby te skorzystają na nowych zasadach, z odliczeniem tygodni, w których korzystały z dodatkowego urlopu macierzyńskiego. W takim przypadku urlopu rodzicielskiego będzie trzeba udzielić na pisemny wniosek, składany nie później niż do dnia zakończenia udzielonego wcześniej urlopu (art. 28 ustawy zmieniającej Kodeks pracy).

Dłuższy urlop rodzicielski

Od nowego roku, urlop rodzicielski będzie wynosił maksymalnie:

  • 32 tygodnie - w przypadku urodzenia się jednego dziecka przy jednym porodzie,
  • 34 tygodnie - w przypadku urodzenia się więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie.
Jednakże w przypadku łączenia korzystania z urlopu rodzicielskiego z pracą u swojego pracodawcy, wymiar urlopu ulegnie wydłużeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika w trakcie korzystania z urlopu lub jego części, nie dłużej jednak niż do:
  • 64 tygodni - w przypadku urodzenia się jednego dziecka przy jednym porodzie,
  • 68 tygodni - w przypadku urodzenia się więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie.
Przykład
Jeżeli pracownica przez 32 tygodnie będzie łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego z pracą w wymiarze ½ etatu, wymiar urlopu rodzicielskiego zostanie zatem przedłużony o 16 tygodni tj. do 48 tygodni (32 tygodnie + 32 tygodnie x ½ etatu).

Jeżeli pracownik zdecyduje się dalej świadczyć pracę w okresie wydłużonego okresu urlopu rodzicielskiego - ponownie przedłuży się okres, w jakim będzie mógł z niego korzystać. I tak do wyczerpania jego maksymalnego wymiaru tj. odpowiednio 64 lub 68 tygodni.

Przykład
Jeżeli pracownica, której urlop zostanie wydłużony o 16 tygodni będzie w tym czasie dalej pracować na ½ etatu, okres, w jakim będzie mogła korzystać z urlopu rodzicielskiego wydłuży się o kolejne (16 x ½) 8 tygodni.

Urlop nie będzie już musiał w całości przypadać bezpośrednio po urlopie macierzyńskim

Nowością jest także sposób korzystania z urlopu rodzicielskiego. 16 tygodni urlopu będzie mogło być udzielone w terminie nieprzypadającym bezpośrednio po poprzedniej części tego urlopu. Z tej części urlopu będzie można skorzystać aż do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat. Warto pamiętać, że korzystanie z urlopu rodzicielskiego w tym trybie będzie zmniejszać liczbę części urlopu wychowawczego.

Przykład
Pracownica po 16 tygodniach urlopu rodzicielskiego wróciła do pracy. Po miesiącu zdecydowała jednak o wykorzystaniu dalszej części urlopu rodzicielskiego i złożyła wniosek o 8 tygodni tego urlopu. Następnie złożyła drugi wniosek tj. o kolejne 8 tygodni urlopu rodzicielskiego. Bezpośrednio po urlopie rodzicielskim chce skorzystać z urlopu wychowawczego. Będzie mogła to zrobić, jednakże urlop wychowawczy będzie mógł być podzielony na nie więcej niż 3 części (5 dopuszczalnych części - wykorzystanie urlopu rodzicielskiego w 2 częściach).

Przeczytaj także inne artykuły związane z nowelizacją Kodeksu pracy, która wchodzi w życie 2 stycznia 2016 r.:

Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel