Urlop wychowawczy - nowe przepisy skracają okres ochrony przed zwolnieniem z pracy

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych.
Data publikacji: 9 listopada 2015 r.
Poleć znajomemu
Urlop wychowawczy - nowe przepisy skracają okres ochrony przed zwolnieniem z pracy

Od 2 stycznia 2016 r. pracownicy będą mieli więcej czasu na skorzystanie z urlopu wychowawczego. Rodzice będą mogli wspólnie zajmować się dzieckiem aż do wykorzystania 36 tygodni urlopu. Co istotne dla pracodawców, nowe przepisy uniemożliwią wydłużanie okresu ochrony przed zwolnieniem z pracy poprzez składanie wniosku o urlop wychowawczy z dużym wyprzedzeniem.

Urlop wychowawczy - aż do 6. urodzin dziecka

Tak jak dotychczas, prawo do urlopu wychowawczego będzie miał pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy, zaś wymiar urlopu wychowawczego wyniesie 36 miesięcy. Urlopu jednak będzie można udzielić aż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat (obecnie 5 lat).  Urlop niezmiennie będzie mógł być udzielony w nie więcej niż 5 częściach, przy czym doprecyzowano, że liczbę części urlopu ustala się w oparciu o liczbę złożonych wniosków o jego udzielenie.

Rodzice razem na wychowawczym bez ograniczenia do 4 miesięcy

Nowelizacja Kodeksu pracy znosi ograniczenia dotyczące wspólnego korzystania z urlopu wychowawczego (obecnie 4 miesiące). Od nowego roku rodzice będą mogli wykorzystać nawet cały okres urlopu wychowawczego wspólnie, przy czym ustalając liczbę tygodni wykorzystanego urlopu będzie trzeba zsumować okres urlopu wykorzystany przez każdego z nich.

PRZYKŁAD
Rodzice dziecka chcą skorzystać z urlopu wychowawczego w tym samym czasie. Oznacza to, że będą mogli przebywać na urlopie wychowawczym 18 tygodni, ponieważ okres korzystania z tego urlopu przez każdego z rodziców należy zsumować (18 tygodni wykorzystane przez matkę + 18 tygodni wykorzystane przez ojca  = 36 tygodni).
Nowy termin złożenia wniosku o urlop wychowawczy

Pracownicy chcący skorzystać z urlopu wychowawczego po nowelizacji, będą musieli złożyć wniosek o urlop nie później niż na 21 dni przed planowaną datą rozpoczęcia urlopu. Złożenie wniosku bez zachowania tego terminu będzie skutkowało udzieleniem urlopu przez pracodawcę nie później niż z dniem upływu 21 dni od dnia złożenia wniosku. Analogiczny termin będzie dotyczył wniosku o wykonywanie pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy w okresie, w którym pracownik jest uprawniony do korzystania z urlopu wychowawczego.

Nauczyciele zatrudnieni na podstawie Karty Nauczyciela niezmiennie będą składali wniosek o urlop wychowawczy co najmniej na miesiąc przed wskazanym terminem rozpoczęcia tego urlopu (art. 67a ust. 2 Karty Nauczyciela).
Rezygnacja z urlopu - 3 terminy

Pracownik będzie mógł zrezygnować z urlopu wychowawczego:

  1. w każdym czasie - za zgodą pracodawcy,
  2. po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy - najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy;
  3. nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem urlopu (nowa możliwość), składając pracodawcy pisemne oświadczenie.
Ochrona przed zwolnieniem z pracy rozpocznie się na 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu

Nowe przepisy precyzują także okres, w jakim pracownik, który zamierza skorzystać z urlopu wychowawczego lub obniżonego wymiaru czasu pracy, jest chroniony przed utratą pracy. Obecnie ochrona obowiązywała już od dnia złożenia wniosku w tej sprawie - bez żadnych dodatkowych ograniczeń, co prowadziło do nadużyć tj. wydłużanie okresu ochronnego przez składanie wniosku o urlop z dużym wyprzedzeniem. Od 2 stycznia 2016 r., pracodawca nie będzie mógł wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o:

  • udzielenie urlopu wychowawczego - do dnia zakończenia urlopu;
  • obniżenie wymiaru czasu pracy - do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy.
Przy czym, w przypadku złożenia jednego z ww. wniosków w terminie wcześniejszym niż 21 dni przez rozpoczęciem korzystania z ww. uprawnień, zakaz ten zaczynie obowiązywać na 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu lub obniżonego wymiaru czasu pracy.

Niezmiennie, złożenie jednego z ww. wniosków po otrzymaniu wypowiedzenia nie spowoduje wydłużenia czasu trwania umowy o pracę.

Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel