Indywidualne przygotowanie przedszkolne i indywidualne nauczanie – nowe przepisy

Monika Fidler

Monika Fidler

Redaktor Portalu Oświatowego
Data publikacji: 31 sierpnia 2017 r.
Poleć znajomemu
Indywidualne przygotowanie przedszkolne i indywidualne nauczanie – nowe przepisy

Od 1 września będą obowiązywać nowe przepisy określające sposób organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz indywidualnego nauczania. Od tego momentu wchodzi w życie kilka zmian!

Co zmieniają przepisy

W nowych przepisach:

  • wskazano, że indywidualne roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne i indywidualne nauczanie są formami kształcenia adresowanymi do uczniów, którzy w pewnym okresie czasu, z uwagi na stan zdrowia, nie mogą uczęszczać do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub szkoły i dlatego zapewnia się im możliwość realizacji treści programowych w domu,
  • wskazano minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego realizowanych z dzieckiem w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego oraz minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych z uczniem w szkole podstawowej i ponadpodstawowej,
  • zobowiązano placówki do rozpoznawania i usuwania barier w środowisku szkolnym utrudniających funkcjonowanie uczniów, w tym rozwiązywania pojawiających się problemów dydaktyczno-wychowawczych, szkoły i przedszkola powinny dążyć do pełnego, rzeczywistego włączenia i integracji z rówieśnikami każdego ucznia, w tym niepełnosprawnego, zarówno poprzez wspomaganie rozwoju samego ucznia, indywidualizację i wspieranie go podczas zajęć z klasą,
  • dopuszczono możliwość czasowego zawieszenia organizacji indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania na okres wskazany w zaświadczeniu lekarskim, na wniosek rodziców (albo pełnoletniego ucznia) w przypadku gdy stan zdrowia ucznia ulegnie poprawie.
Rozporządzenie będzie miało zastosowanie do organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach, które rozpoczną funkcjonowanie od 1 września 2017 r. w zreformowanej strukturze. Rozporządzenie obowiązuje od 1 września 2017 r.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. poz. 1616).
Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel