KARTA NAUCZYCIELA 2018 - zmiany już są pewne!

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 28 listopada 2017 r.
Poleć znajomemu
KARTA NAUCZYCIELA 2018 - zmiany już są pewne!

W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, która nowelizuje m.in. Kartę Nauczyciela. Oznacza to, że zmiany w Karcie Nauczyciela dot. m.in. urlopu dla poratowania zdrowia, urlopu wypoczynkowego czy oceny pracy nauczycieli już są pewne. Większość zmian wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r.

Zmiany w Karcie Nauczyciela dotyczą przede wszystkim:

 1. Oceny pracy nauczycieli;
  Już wkrótce ocena pracy nauczyciela zyska jeszcze większą rangę. Od oceny tej będzie zależała m.in. możliwość szybszego zdobycia stopni awansu zawodowego czy uzyskania lepszego wynagrodzenia. Dodatkowo praca nauczycieli będzie dokonywana cyklicznie – co 3 lata – niezależnie od tego, czy nauczyciele realizują staż lub chcą ubiegać się o stanowisko kierownicze. Dyrektorzy szkół będą też mieli nowy obowiązek stworzenia regulaminu oceny pracy nauczycieli. Czytaj więcej w artykule: "Ocena pracy nauczyciela wpłynie na możliwość awansu i wynagrodzenie".
 2. Awansu zawodowego;
  Planowane zmiany w Karcie Nauczyciela obejmą m.in. wydłużenie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego oraz okresu przerwy pomiędzy uzyskaniem jednego stopnia a rozpoczęciem stażu na kolejny stopień awansu zawodowego a także wprowadzenie do komisji na stopień nauczyciela kontraktowego także osób spoza szkoły. Czytaj więcej w artykule: "Awans zawodowy nauczycieli od 1 września 2018 r.".
 3. Zatrudniania i zwalniania nauczycieli;
  Nauczyciele, którzy obecnie świadczą pracę na podstawie umów cywilnoprawnych lub w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mogą spodziewać się unormowania ich sytuacji. Nowelizacja Karty Nauczyciela zakłada obowiązek zatrudniania wszystkich nauczycieli w na podstawie umowy o pracę. Sprawdź, co jeszcze zmieni się w zakresie zatrudniania i zwalniania nauczycieli.   Czytaj więcej w artykułach:
  "
  Koniec ze śmieciowymi umowami dla nauczycieli w placówkach niepublicznych".
  "
  Nowe zasady zwalniania nauczycieli długotrwale niezdolnych do pracy"
  "Obowiązek zwiększenia wymiaru etatu po ograniczeniu zatrudnienia"
 4. Wynagradzania nauczycieli, w tym likwidacji dodatków socjalnych;

  Przepisy o wynagradzaniu nauczycieli mają zmienić się na korzyść tych, którzy pracują w szkole najdłużej. Prawo do nowego dodatku za wyróżniającą pracę będą mieli bowiem tylko nauczycieli dyplomowani. Jednocześnie nauczyciele kontraktowi stracą zasiłek na zagospodarowanie.  Czytaj więcej w artykułach: "Ograniczone dodatki dla nauczycieli od 2018 roku" oraz "Dodatek za wyróżniającą pracę – kto i na jakich zasadach go otrzyma".

 5. Pensum nauczycieli;
  Od 1 września 2018 r. organy prowadzące utracą kompetencje do określania pensum specjalistów oraz zasad liczenia tzw. pensum łączonego. Kwestie te mają zostać ujednolicone i wnikać wprost z ustawy – Karta Nauczyciela. Sprawdź, jak jeszcze ma zmienić się czas pracy nauczycieli od roku szkolnego 2018/2019. Czytaj więcej w artykule: "Pensum specjalistów – 22 godziny tygodniowo".
 6. Urlopów wypoczynkowych i uprawnień rodzicielskich w szkołach
  35 dni urlopu dla dyrektora szkoły, urlop uzupełniający po urlopie zdrowotnym oraz koniec z dniami opieki nad dzieckiem wykorzystywanymi na godziny - m.in. tak mają zmienić się zasady wypoczynku nauczycieli już od 1 stycznia 2018 r. Czytaj więcej w artykule: "Urlop wypoczynkowy nauczycieli od 1 stycznia 2018 r.".
 7. Urlopu dla poratowania zdrowia
  Od 1 stycznia 2018 r. urlop zdrowotny będzie przysługiwać już po 7 latach pracy na pół etatu ale tylko w związku z chorobą zawodową lub leczeniem uzdrowiskowym. Jest tylko jedna możliwość skorzystania z urlopu dla poratowania zdrowia na dotychczasowych zasadach – sprawdź jaka.
  Czytaj więcej w artykułach: "Nowe warunki skorzystania z urlopu dla poratowania zdrowia" oraz "Wniosek o urlop zdrowotny z rocznym wyprzedzeniem - działania dyrektora szkoły".

Inne istotne zmiany z zakresu spraw kadrowych w szkołach, które wprowadza ustawa o finansowaniu zadań oświatowych to:

1. likwidacja stanowiska asystenta nauczyciela i asystenta wychowawcy świetlicy.

Z dniem 1 września 2018 r. z ustawy - Prawo oświatowe znikną regulacje dotyczące zatrudniania asystentów nauczycieli. Zgodnie z art. 143 projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, osoby zatrudnione w dniu 1 września 2018 r. na stanowisku asystenta mogą dalej je zajmować do dnia 31 sierpnia 2020 r.

2. możliwość zwiększenia wynagrodzenia osobie zatrudnionej na podstawie ustawy - Prawo oświatowe

Zmianie ulegną także przepisy dotyczące wynagradzania osób niebędących nauczycielami, które są zatrudnianie do prowadzenia zajęć za zgodą kuratora oświaty na podstawie art. 15 ustawy - Prawo oświatowe. Ich wynagrodzenie ma być nie wyższe niż 184% kwoty bazowej. Organy prowadzące zyskają nową kompetencje do upoważnienia dyrektora szkoły do przyznania wynagrodzenia w wyższej wysokości. Upoważnienie to będzie wydawane w indywidualnych przypadkach.

Ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2203).
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel