Minimalne wynagrodzenie za pracę 2014

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych.
Data publikacji: 11 października 2013 r.
Poleć znajomemu
Minimalne wynagrodzenie za pracę 2014

Od dnia 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosiło 1.680 zł, czyli o 80 zł więcej niż w roku 2013 r. Sprawdź, jakie składniki wynagrodzenia wliczane są do minimalnego wynagrodzenia za pracę i przekonaj się, czy Twoi pracownicy są prawidłowo wynagradzani.

W pierwszy roku prac minimum 1.344 zł

Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy w 2014 roku nie może być niższa od 1.680 zł. W pierwszym roku pracy pracownik ma prawo do wynagrodzenia nie niższego niż 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. w 2014 r. - 1.344 zł. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, wysokość minimalnego wynagrodzenia ustala się w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu.

Minimalne wynagrodzenie to nie tylko płaca zasadnicza

Do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych z wyjątkiem:

  1. nagrody jubileuszowej;
  2. odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy;
  3. wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

 

 Oznacza to, że do minimalnego wynagrodzenia za pracę należy wliczyć m.in. dodatek za wysługę lat, premie uznaniowe i regulaminowe, wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, wypłacane za środków pracodawców np. za urlop wypoczynkowy, urlop dla poratowania zdrowia.  
Nieosiągnięta płaca minimalna = konieczne wyrównanie!

Jeżeli w danym miesiącu, z uwagi na terminy wypłat niektórych składników wynagrodzenia lub rozkład czasu pracy, wynagrodzenie pracownika będzie niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia, następuje uzupełnienie wynagrodzenia do tej wysokości w postaci wyrównania. Wyrównanie wypłaca się za okres każdego miesiąca łącznie z wypłatą wynagrodzenia.

   
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel