Minimalne wynagrodzenie za pracę 2014

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 11 października 2013 r.
Poleć znajomemu
Minimalne wynagrodzenie za pracę 2014

Od dnia 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosiło 1.680 zł, czyli o 80 zł więcej niż w roku 2013 r. Sprawdź, jakie składniki wynagrodzenia wliczane są do minimalnego wynagrodzenia za pracę i przekonaj się, czy Twoi pracownicy są prawidłowo wynagradzani.

W pierwszy roku prac minimum 1.344 zł

Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy w 2014 roku nie może być niższa od 1.680 zł. W pierwszym roku pracy pracownik ma prawo do wynagrodzenia nie niższego niż 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. w 2014 r. - 1.344 zł. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, wysokość minimalnego wynagrodzenia ustala się w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu.

Minimalne wynagrodzenie to nie tylko płaca zasadnicza

Do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych z wyjątkiem:

  1. nagrody jubileuszowej;
  2. odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy;
  3. wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

 

 Oznacza to, że do minimalnego wynagrodzenia za pracę należy wliczyć m.in. dodatek za wysługę lat, premie uznaniowe i regulaminowe, wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, wypłacane za środków pracodawców np. za urlop wypoczynkowy, urlop dla poratowania zdrowia.  

Nieosiągnięta płaca minimalna = konieczne wyrównanie!

Jeżeli w danym miesiącu, z uwagi na terminy wypłat niektórych składników wynagrodzenia lub rozkład czasu pracy, wynagrodzenie pracownika będzie niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia, następuje uzupełnienie wynagrodzenia do tej wysokości w postaci wyrównania. Wyrównanie wypłaca się za okres każdego miesiąca łącznie z wypłatą wynagrodzenia.

   
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel