Nowe kwoty wolne od potrąceń z zasiłków

Data publikacji: 6 lipca 2018 r.
Poleć znajomemu
Nowe kwoty wolne od potrąceń z zasiłków

Zmienił się zarówno sposób ustalania kwoty wolnej od potrąceń, jak i jej wysokość w stosunku do świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Od 1 lipca 2018 r. wysokość świadczenia wolnego od potrąceń jest określana kwotowo.

Gwarantowane 500 zł lub 825 zł – w zależności od podstawy dokonywania potrąceń

Od 1 lipca 2018 r. kwota wolna od potrąceń i egzekucji ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego wynosi:

1) 500 zł - w przypadku potrąceń:

  • sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi,
  • należności alimentacyjnych potrącanych na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego;

2) 825 zł - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi.

Kwoty wolne od potrąceń mają podlegać corocznej waloryzacji od dnia 1 marca, na zasadach określonych dla emerytur i rent.

Kwota wolna od potrąceń ale nie od oskładkowania i opodatkowania

Jeżeli po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wysokość świadczenia jest niższa niż kwota świadczenia wolna od potrąceń i egzekucji,  potrąceń i egzekucji nie dokonuje się (art. 141 ust. 1b ustawy o emeryturach i rentach z FUS). To znaczy, że ww. składki i podatki odlicza się od świadczenia, nawet jeśli pracownik na rękę miałby otrzymać mniej niż ww. kwota wolna od potrąceń.

Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel