Nowe kwoty wolne od potrąceń z zasiłków

Data publikacji: 6 lipca 2018 r.
Poleć znajomemu
Nowe kwoty wolne od potrąceń z zasiłków

Zmienił się zarówno sposób ustalania kwoty wolnej od potrąceń, jak i jej wysokość w stosunku do świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Od 1 lipca 2018 r. wysokość świadczenia wolnego od potrąceń jest określana kwotowo.

Gwarantowane 500 zł lub 825 zł – w zależności od podstawy dokonywania potrąceń

Od 1 lipca 2018 r. kwota wolna od potrąceń i egzekucji ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego wynosi:

1) 500 zł - w przypadku potrąceń:

  • sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi,
  • należności alimentacyjnych potrącanych na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego;

2) 825 zł - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi.

Kwoty wolne od potrąceń mają podlegać corocznej waloryzacji od dnia 1 marca, na zasadach określonych dla emerytur i rent.

Kwota wolna od potrąceń ale nie od oskładkowania i opodatkowania

Jeżeli po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wysokość świadczenia jest niższa niż kwota świadczenia wolna od potrąceń i egzekucji,  potrąceń i egzekucji nie dokonuje się (art. 141 ust. 1b ustawy o emeryturach i rentach z FUS). To znaczy, że ww. składki i podatki odlicza się od świadczenia, nawet jeśli pracownik na rękę miałby otrzymać mniej niż ww. kwota wolna od potrąceń.

Opracowanie: Anna Trochimiuk

Powiązane porady i dokumenty

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel