Nowy wzór wniosku o urlop wychowawczy

Data publikacji: 27 września 2013 r.
Poleć znajomemu
Nowy wzór wniosku o urlop wychowawczy

1 października 2013 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie w sprawie warunków udzielania urlopu wychowawczego. Od tego dnia obowiązuje także nowy wniosek o urlop wychowawczy.

Więcej informacji we wniosku o urlop wychowawczy

Wniosek o urlop wychowawczy należy złożyć na 2 tygodni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu. We wniosku, oprócz daty rozpoczęcia i zakończenia urlopu, należy wskazać z ilu części urlopu wychowawczego pracownik już skorzystał.

Dokumenty dołączane do wniosku

Do wniosku o urlop pracownik nadal musi dołączyć pisemne oświadczenie drugiego rodzica (opiekuna) o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego w okresie wskazanym we wniosku. Nowe rozporządzenie precyzuje jakie dokumenty musi dostarczyć pracodawcy pracownik ubiegający się o urlop wychowawczy, który nie ma obowiązku składania takiego oświadczenia (w przypadku ograniczenia lub pozbawienia drugiego rodzica/opiekuna władzy rodzicielskiej lub ograniczenia lub zwolnienia z opieki albo gdy zachodzą przeszkody w uzyskaniu takiego oświadczenia, niedające się usunąć):

  • prawomocne orzeczenie sądu o ograniczeniu drugiemu rodzicowi władzy rodzicielskiej albo o pozbawieniu drugiego rodzica władzy rodzicielskiej;
  • prawomocne orzeczenie sądu o ograniczeniu albo zwolnieniu z opieki drugiego opiekuna dziecka;
  • dokumenty lub pisemne oświadczenie, potwierdzające, że zachodzą niedające się usunąć przeszkody do uzyskania pisemnego oświadczenia drugiego rodzica lub opiekuna dziecka o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku.
musi złożyć dodatkowe dokumenty
  • akt zgonu drugiego rodzica dziecka - w przypadku, gdy drugi rodzic dziecka nie żyje;
  • prawomocne orzeczenie sądu o ubezwłasnowolnieniu drugiego rodzica, dokument potwierdzający niepełnoletność drugiego rodzica, gdy rodzice dziecka nie są małżeństwem, albo prawomocne orzeczenie sądu o ustaleniu ojcostwa, w którym sąd nie przyznał ojcu władzy rodzicielskiej - w przypadku, gdy drugiemu rodzicowi nie przysługuje władza rodzicielska;
  • prawomocne orzeczenie sądu o pozbawieniu drugiego rodzica władzy rodzicielskiej albo jej ograniczeniu lub zawieszeniu - w przypadku, drugi rodzic dziecka został pozbawiony władzy rodzicielskiej albo taka władza uległa ograniczeniu lub zawieszeniu;
  • prawomocne orzeczenie sądu o przyznaniu opieki nad dzieckiem jednemu opiekunowi albo o zwolnieniu drugiego opiekuna z opieki - w przypadku, gdy dziecko pozostaje pod opieką jednego opiekuna.

 

Więcej na temat nowy przepisów dotyczących urlopu wychowawczego w artykule „Nowy wymiar urlopu wychowawczego”.

Opracowanie: Anna Trochimiuk

 
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 września 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego (Dz.U. z 2013 r. , poz. 1139).
 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel