Od września 2016 r. wchodzą w życie nowy zasady funkcjonowania placówek wychowawczych

Monika Fidler

Monika Fidler

Redaktor Portalu Oświatowego
Data publikacji: 16 listopada 2015 r.
Poleć znajomemu
Od września 2016 r. wchodzą w życie nowy zasady funkcjonowania placówek wychowawczych

Zmienione zasady pracy opiekuńczej i wychowawczej, poprawa warunków dzieci i młodzieży przebywających w ośrodkach wychowawczych, a także dostosowanie przepisów do zmian związanych z kształceniem uczniów niepełnosprawnych - określa nowe rozporządzenie w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych. Przepisy wejdą w życie z początkiem nowego roku szkolnego.

Cel: Podniesienie jakości pracy i poprawa warunków w placówkach oświatowych

Rozporządzenie MEN z 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach określa przede wszystkim nowe zasady funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym:

placówek oświatowo-wychowawczych,

młodzieżowych ośrodków wychowawczych,

młodzieżowych ośrodków socjoterapii,

specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych,

specjalnych ośrodków wychowawczych,

ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych

placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

Zmiany wprowadzone w nowym rozporządzeniu służą:

  • wyeliminowaniu dotychczasowych nieprawidłowości,
  • zwiększeniu bezpieczeństwa wychowanków,
  • uporządkowaniu przepisów dotyczących zasad funkcjonowania placówek i dostosowaniu ich do zmian wprowadzonych w innych regulacjach prawnych, m.in. dotyczących obszaru kształcenia specjalnego.
Zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży poprzez badanie jego poziomu

Wszystkie placówki wymienione w nowym rozporządzeniu powinny dokonywać oceny efektów podejmowanych działań, w szczególności dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a także badać poziom bezpieczeństwa wychowanków. Z bezpieczeństwem w ośrodkach wiąże się także zwiększenie liczby opiekunów w porze nocnej oraz zatrudnianie określonej liczby psychologów, pedagogów i doradców zawodowych (zależnie od potrzeb wychowanków).

Przepisy rozporządzenia dostosowano również do zmian, które zostały wprowadzone w przepisach dotyczących warunków organizowania, kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, a także zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, które zostały wprowadzone po 2011 r.

Nowe przepisy wchodzą w życie 1 września 2016 r.

Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel