Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +63. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu Oświatowego wskazane przez ankietowanych:

46%
Docenia aktualność treści
26%
Docenia merytoryczność treści
21%
Docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
54%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
11%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu WiP, z którego korzystają.

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu Oświatowego. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu Oświatowego. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu Oświatowego

Podział środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli od stycznia 2016 r. na nowych zasadach

Monika Fidler

Monika Fidler

Redaktor Portalu Oświatowego
Data publikacji: 30 listopada 2015 r.
Poleć znajomemu
Podział środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli od stycznia 2016 r. na nowych zasadach

Nowe przepisy dotyczące podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli przewidują m.in. uwzględnianie aktualnych potrzeb szkoły we wniosku składanym przez dyrektora. Oznacza to, że dyrektorzy nie będą musieli już sporządzać wieloletniego planu doskonalenia nauczycieli. Nowe przepisy wchodzą w życie 1 stycznia 2016 r.

4 formy dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli dotyczą głównie form dofinansowania, z którego mogą być pokryte w części lub w całości:

 1. koszty obniżenia wymiaru godzin zajęć lub dodatkowych umów o pracę, dodatków funkcyjnych oraz podróży służbowych, w tym koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia, doradców metodycznych,
 2. koszty podróży służbowych (koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia) nauczycieli i specjalistów organizujących i prowadzących daną formę doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 3. koszty wynagrodzenia nauczycieli i specjalistów prowadzących daną formę doskonalenia zawodowego nauczycieli, z wyjątkiem nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w publicznej placówce doskonalenia nauczycieli, publicznej bibliotece pedagogicznej lub publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, która je organizuje,
 4. koszty druku i dystrybucji materiałów szkoleniowych i informacyjnych.
Dyrektor nie będzie już sporządzał wieloletniego planu doskonalenia nauczycieli - składając wniosek do 30 listopada, powinien uwzględnić aktualne problemy szkoły, które będą priorytetem dla organu prowadzącego przy opracowywaniu planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.
5 kryteriów branych pod uwagę przy organizacji form doskonalenia zawodowego

Potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki uwzględniają:

 1. wyniki ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej,
 2. wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu maturalnego,
 3. zadania związane z realizacją podstawy programowej,
 4. wymagania wobec szkół i placówek,
 5. wnioski nauczycieli o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego.
Rozporządzenie wchodzi w życie 1 stycznia 2016 r.
 • Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. poz. 1973).

Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel