Porozumienie ws. kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 26 kwietnia 2013 r.
Poleć znajomemu
Porozumienie ws. kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej

 Minister edukacji narodowej Krystyna Szumilas wraz z Prezesem Polskiej Rady Ekumenicznej Arcybiskupem Jeremiaszem w dniu 24 kwietnia 2013 r. podpisali porozumienie w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, które z tym samym dniem weszło w życie.

 

 Minister edukacji narodowej Krystyna Szumilas wraz z Prezesem Polskiej Rady Ekumenicznej Arcybiskupem Jeremiaszem w dniu 24 kwietnia 2013 r. podpisali porozumienie w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, które z tym samym dniem weszło w życie.

 
2 lata na uzupełnienie kwalifikacji

W podpisanym porozumieniu podano definicje przygotowania pedagogicznego i kursu katechetycznego oraz określono kwalifikacje nauczycieli religii kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej. Ponadto stworzono przepis przejściowy dotyczący obecnie zatrudnionych nauczycieli religii kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, którzy w okresie dwóch lat muszą uzupełnić określone w porozumieniu kwalifikacje.

Zgodnie z Porozumieniem, kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela religii w liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, technikach, uzupełniających liceach ogólnokształcących i technikach uzupełniających z wyjątkiem specjalnych posada osoba, która:

  • ukończyła studia magisterskie na kierunku teologia oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
  • ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika w specjalności przygotowującej do nauczania religii oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
  • ukończyła studia magisterskie na innym kierunku studiów oraz studia podyplomowe przygotowujące do nauczania religii lub kurs teologiczny oraz posiada przygotowanie pedagogiczne
  • ma kwalifikacje, o których mowa wyżej lub
  • ukończyła studia pierwszego stopnia na kierunku teologia oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
  • ukończyła studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika w specjalności przygotowującej do nauczania religii oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
  • ukończyła studia pierwszego stopnia na innym kierunku studiów oraz studia podyplomowe przygotowujące do nauczania religii lub kurs teologiczny, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.
Źródło:
  • strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl).
Opracowanie:

 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel