Wynagrodzenie na konto a nie do rąk własnych – 2 obowiązki dyrektora placówki

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych.
Data publikacji: 24 grudnia 2018 r.
Poleć znajomemu
Wynagrodzenie na konto a nie do rąk własnych – 2 obowiązki dyrektora placówki

Dotychczas zasadą było wypłacanie wynagrodzenia do rąk własnych pracownika, a jedynie za zgodą pracownika można było realizować przelew. Od 1 stycznia 2019 r. będzie na odwrót. Poznaj dwa obowiązki dyrektora szkoły związane z tą zmianą.

Zasada – wypłata na konto, którego numer pracownik musi podać

Wynagrodzenie za pracę wypłaca się w miejscu, terminie i czasie określonych w regulaminie pracy lub innych przepisach prawa pracy. Innymi przepisami prawa pracy jest np. art. 39 Karty Nauczyciela, który wskazuje terminy wypłaty wynagrodzenia nauczycielom. Od 1 stycznia 2019 r. zasadą stanie się, że wypłata wynagrodzenia dokonywana będzie na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy. Wypłata do rąk własnych możliwa będzie jednak na wniosek pracownika, złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, który pracodawca będzie musiał uwzględnić.  Konsekwencją powyżej zmiany jest prowadzenie możliwości żądania od pracownika podania numeru rachunku płatniczego (art. 22 §2 pkt 3 i art. 86 §3 Kodeksu pracy w brzmieniu od 1 stycznia 2019 r.).

Do 22 stycznia 2019 r. trzeba poinformować pracowników o zmianie przepisów

W terminie 21 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy zmieniającej Kodeks pracy tj. do 22 stycznia 2019 r. należy poinformować pracowników, którzy dotychczas otrzymywali wynagrodzenie za pracę do rąk własnych o obowiązku:

  1. podania numeru rachunku płatniczego, na który będzie wypłacane wynagrodzenie za pracę,
    albo
  2. złożenia wniosku dotyczącego dalszej wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk własnych.

Pracownik na podjęcie decyzji ma  7 dni od dnia otrzymania od pracodawcy informacji o obowiązku podania numeru konta lub złożenia wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

Do momentu otrzymania od pracownika informacji o numerze konta lub wniosku o dalszą wypłatę wynagrodzenia w gotówce a także w przypadku braku deklaracji pracownika wynagrodzenie wypłaca się do rąk własnych pracownika

Sprawdź, czy nie trzeba zmienić regulaminu pracy 

Regulamin pracy określa m.in. termin, miejsce, czas i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia (art. 1041 §1 pkt 5 Kodeksu pracy). Jeżeli regulamin pracy obowiązujący w placówce wskazywał, że wypłaty dokonuje się do rąk własnych, a na wniosek pracownika przelewem, zapis ten należy zmienić, dostosowując go do nowego brzmienia przepisów tj. „ Wypłata wynagrodzenia jest dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.”.

Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel