Wynagrodzenie na konto a nie do rąk własnych – 2 obowiązki dyrektora placówki

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 24 grudnia 2018 r.
Poleć znajomemu
Wynagrodzenie na konto a nie do rąk własnych – 2 obowiązki dyrektora placówki

Dotychczas zasadą było wypłacanie wynagrodzenia do rąk własnych pracownika, a jedynie za zgodą pracownika można było realizować przelew. Od 1 stycznia 2019 r. będzie na odwrót. Poznaj dwa obowiązki dyrektora szkoły związane z tą zmianą.

Zasada – wypłata na konto, którego numer pracownik musi podać

Wynagrodzenie za pracę wypłaca się w miejscu, terminie i czasie określonych w regulaminie pracy lub innych przepisach prawa pracy. Innymi przepisami prawa pracy jest np. art. 39 Karty Nauczyciela, który wskazuje terminy wypłaty wynagrodzenia nauczycielom. Od 1 stycznia 2019 r. zasadą stanie się, że wypłata wynagrodzenia dokonywana będzie na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy. Wypłata do rąk własnych możliwa będzie jednak na wniosek pracownika, złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, który pracodawca będzie musiał uwzględnić.  Konsekwencją powyżej zmiany jest prowadzenie możliwości żądania od pracownika podania numeru rachunku płatniczego (art. 22 §2 pkt 3 i art. 86 §3 Kodeksu pracy w brzmieniu od 1 stycznia 2019 r.).

Do 22 stycznia 2019 r. trzeba poinformować pracowników o zmianie przepisów

W terminie 21 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy zmieniającej Kodeks pracy tj. do 22 stycznia 2019 r. należy poinformować pracowników, którzy dotychczas otrzymywali wynagrodzenie za pracę do rąk własnych o obowiązku:

  1. podania numeru rachunku płatniczego, na który będzie wypłacane wynagrodzenie za pracę,
    albo
  2. złożenia wniosku dotyczącego dalszej wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk własnych.

Pracownik na podjęcie decyzji ma  7 dni od dnia otrzymania od pracodawcy informacji o obowiązku podania numeru konta lub złożenia wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

Do momentu otrzymania od pracownika informacji o numerze konta lub wniosku o dalszą wypłatę wynagrodzenia w gotówce a także w przypadku braku deklaracji pracownika wynagrodzenie wypłaca się do rąk własnych pracownika

Sprawdź, czy nie trzeba zmienić regulaminu pracy 

Regulamin pracy określa m.in. termin, miejsce, czas i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia (art. 1041 §1 pkt 5 Kodeksu pracy). Jeżeli regulamin pracy obowiązujący w placówce wskazywał, że wypłaty dokonuje się do rąk własnych, a na wniosek pracownika przelewem, zapis ten należy zmienić, dostosowując go do nowego brzmienia przepisów tj. „ Wypłata wynagrodzenia jest dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.”.

Anna Trochimiuk

Powiązane porady i dokumenty

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel