Zadania ośrodków wspierających wczesne wspomaganie – jest nowe rozporządzenie

Monika Fidler

Monika Fidler

Data publikacji: 8 września 2017 r.
Poleć znajomemu
Zadania ośrodków wspierających wczesne wspomaganie – jest nowe rozporządzenie

Ośrodki koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńcze udzielają dzieciom i ich rodzinom kompleksowej pomocy od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3. roku życia. Od września br. muszą wykonywać nowe, dodatkowe zadania.

5 najważniejszych zadań ośrodka

Do zadań placówki, która w danym powiecie pełni funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego, należy:

1) udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka,

2) wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej,

3) wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy,

4) organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe, w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka, oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów,

5) koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu.

Rozporządzenie obowiązuje od 8 września 2017 r.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1712).
Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel