Zmiana wykazu prac wzbronionych młodocianym

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 21 lipca 2015 r.
Poleć znajomemu
Zmiana wykazu prac wzbronionych młodocianym

15 lipca 2015 r. wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków zatrudnienia przy wykonywaniu tych prac. Konieczność zmiany przepisów wynika z wymogów unijnych.

Zmiany  obejmują dział II „Prace w narażeniu na szkodliwe działanie czynników chemicznych, fizycznych i biologicznych” załącznika nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z 24 sierpnia 2004 r. i polegają na wprowadzeniu:

  • w ust. 1 („Prace w narażeniu na szkodliwe działanie czynników chemicznych”) - nowej treści, zgodnie z którą prace wzbronione młodocianym ze względu na narażenie na szkodliwe działanie czynników chemicznych zostały określone poprzez wymienienie klas i kategorii zagrożenia wraz z odpowiadającymi im zwrotami „H”, wskazującymi rodzaj zagrożenia;
  • w pkt 3 ust. 2 („Prace w narażeniu na szkodliwe działanie pyłów”) - odesłania do przepisów wykonawczych w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy;
  • w ust. 4 („Prace w narażeniu na szkodliwe działanie czynników biologicznych”) - ogólnego zakazu wykonywania przez młodocianych wszelkich prac narażających na szkodliwe działanie czynników chemicznych zakwalifikowanych do 3 i 4 grupy zagrożenia. Obecnie mamy tu konkretnie wyliczone rodzaje prac narażających na kontakt z czynnikami biologicznymi należącymi do 3 i 4 grupy zagrożenia. Wyliczenie to jednak pozostanie w przepisie jako przykłady prac narażających na kontakt z czynnikami z 3 i 4 grupy zagrożenia.

 

Opracowanie: Anna Trochimiuk

   

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel