Stan nieczynny w gimnazjum – dyrektor nie zmusi nauczyciela do powrotu do pracy

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 2 sierpnia 2017 r.
Poleć znajomemu
Pytanie: Nauczyciel został przeniesiony w stan nieczynny na podstawie art. 225 ust.1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Prawdopodobnie jednak pojawi się możliwość zatrudnienia tego nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć od 1 września 2018 r. Czy w związku z powyższym nauczyciel może odmówić przyjęcia pracy i czy ta odmowa skutkuje wygaśnięciem stanu nieczynnego?
Odpowiedź: Nie. W przypadku przeniesienia w stan nieczynny w trybie art. 225 ust. 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe nauczyciel może odmówić podjęcia pracy w szkole, co nie spowoduje wcześniejszego wygaśnięcia stosunku pracy.

Przesłanki zakończenia stanu nieczynnego

Stosunek pracy nauczyciela zatrudnionego w gimnazjum przeniesionego w stan nieczynny w trybie art. 225 ust. 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe wygasa:

  • z upływem sześciomiesięcznego okresu pozostawania w stanie nieczynnym,
  • z dniem podjęcia zatrudnienia w innej szkole (art. 225 ust. 7 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe).

Tylko w takich okolicznościach stan nieczynny, w który nauczyciel został przeniesiony w trybie art. 225 ust. 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, ulega zakończeniu.

Wyjątkowo nauczyciel może sam zażądać rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron w okresie stanu nieczynnego. Żądanie takie może być uwzględnione, co spowoduje skrócenie okresu stanu nieczynnego.

Nauczyciela nie można zmusić do powrotu do pracy

Z powołanego wyżej przepisu nie wynika, by przesłanką wcześniejszego ustania stanu nieczynnego i wygaśnięcia stosunku pracy była odmowa podjęcia zatrudnienia w szkole. Obowiązuje tu więc inna regulacja niż w przypadku stanu nieczynnego z Karty Nauczyciela, w którym odmowa podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony skutkowała wygaśnięciem stosunku pracy. Stosunek pracy nauczyciela wygaśnie więc po upływie 6 miesięcy stanu nieczynnego zgodnie z art. 225 ust. 7 pkt 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel