Sprawozdanie ze stażu najlepiej złożyć 31 maja 2019 r.

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 2 maja 2019 r.
Poleć znajomemu
Sprawozdanie ze stażu najlepiej złożyć 31 maja 2019 r.
Dokument archiwalny

Nauczyciele kończący staż mają 7 dni na złożenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Sprawdź, dlaczego w 2019 r. sprawozdanie to najlepiej złożyć w dniu zakończenia stażu.

Czas na złożenie sprawozdania – do 7 czerwca 2019 r.

Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu (§4 ust. 5 rozporządzenia MEN z 26 lipca 2018 r. ). W tym samym terminie do dyrektora powinna wpłynąć opinia opiekuna stażu o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu (§5 ust. 2 rozporządzenia MEN z 26 lipca 2018 r.).

W przypadku stażu kończących się terminowo 31 maja 2019 r., sprawozdanie należy złożyć do 7 czerwca 2019 r.

Czas na dokonanie oceny –  teoretycznie do 28 czerwca 2019 r….

Po zakończeniu stażu dyrektor szkoły jest obowiązany dokonać oceny pracy nauczyciela w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania (art. 6a ust. 2a Karty Nauczyciela).

W 2019 r. 1 i 2 czerwca są dniami wolnymi od pracy, a zatem jeśli nauczyciel złoży sprawozdanie w dniach 3-7.06.2019 r. powinien otrzymać ocenę odpowiednio 24-28.06.2019 r.

…ale od 22 czerwca do 31 sierpnia termin na dokonanie oceny nie biegnie

Należy jednak pamiętać, że do okresu, w którym dyrektor ma dokonać oceny pracy, nie wlicza się okresów:

  • usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela w pracy, trwającej dłużej niż 14 dni,
    oraz
  • ferii szkolnych wynikających z przepisów w sprawie organizacji roku szkolnego, a w przypadku nauczycieli zatrudnionych w szkołach, w których nie są przewidziane ferie szkolne - okresów urlopu wypoczynkowego trwającego nieprzerwanie co najmniej 14 dni kalendarzowych
    (art. 6a ust. 2b Karty Nauczyciela).
Biorąc pod uwagę, że zajęcia kończą się 21 czerwca, a termin na dokonanie oceny pracy nauczycieli nie biegnie w czasie ferii szkolnych, dyrektor nie będzie miał obowiązku wystawienia oceny w czerwcu, a dopiero we wrześniu. W konsekwencji, aby dyrektor miał obowiązek dokonać oceny pracy po zakończonym stażu do 21 czerwca 2019 r. – sprawozdanie należy złożyć w dniu 31 maja 2019 r.

Dyrektor nie musi czekać do ostatniego dnia.. ale czy zdąży wystawić ocenę?

Dyrektor nie musi wystawiać oceny pracy w ostatnim możliwym terminie, jednakże nie wiadomo czy zdąży zrobić to wcześniej, biorąc pod uwagę konieczność zasięgnięcia opinii rady rodziców (rada ma 14 dni na przedstawienie opinii), zapoznanie nauczyciela z projektem oceny i wyczekiwanie przez 5 dni roboczych na ewentualne zarzuty i zastrzeżenia (§8 rozporządzenia w sprawie oceny pracy).  Dyrektor może mimo ferii szkolnych wydać ocenę pracy po 21 czerwca 2019 r., nie ma jednak takiego obowiązku. Brak oceny pracy w czerwcu zamknie nauczycielom drogę do przystąpienia do postępowania egzaminacyjnego i kwalifikacyjnego w sesji letniej 2019.

Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel