Sprawozdanie ze stażu najlepiej złożyć 31 maja 2019 r.

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych.
Data publikacji: 2 maja 2019 r.
Poleć znajomemu
Sprawozdanie ze stażu najlepiej złożyć 31 maja 2019 r.
Dokument archiwalny

Nauczyciele kończący staż mają 7 dni na złożenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Sprawdź, dlaczego w 2019 r. sprawozdanie to najlepiej złożyć w dniu zakończenia stażu.

Czas na złożenie sprawozdania – do 7 czerwca 2019 r.

Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu (§4 ust. 5 rozporządzenia MEN z 26 lipca 2018 r. ). W tym samym terminie do dyrektora powinna wpłynąć opinia opiekuna stażu o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu (§5 ust. 2 rozporządzenia MEN z 26 lipca 2018 r.).

W przypadku stażu kończących się terminowo 31 maja 2019 r., sprawozdanie należy złożyć do 7 czerwca 2019 r.

Czas na dokonanie oceny –  teoretycznie do 28 czerwca 2019 r….

Po zakończeniu stażu dyrektor szkoły jest obowiązany dokonać oceny pracy nauczyciela w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania (art. 6a ust. 2a Karty Nauczyciela).

W 2019 r. 1 i 2 czerwca są dniami wolnymi od pracy, a zatem jeśli nauczyciel złoży sprawozdanie w dniach 3-7.06.2019 r. powinien otrzymać ocenę odpowiednio 24-28.06.2019 r.

…ale od 22 czerwca do 31 sierpnia termin na dokonanie oceny nie biegnie

Należy jednak pamiętać, że do okresu, w którym dyrektor ma dokonać oceny pracy, nie wlicza się okresów:

  • usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela w pracy, trwającej dłużej niż 14 dni,
    oraz
  • ferii szkolnych wynikających z przepisów w sprawie organizacji roku szkolnego, a w przypadku nauczycieli zatrudnionych w szkołach, w których nie są przewidziane ferie szkolne - okresów urlopu wypoczynkowego trwającego nieprzerwanie co najmniej 14 dni kalendarzowych
    (art. 6a ust. 2b Karty Nauczyciela).
Biorąc pod uwagę, że zajęcia kończą się 21 czerwca, a termin na dokonanie oceny pracy nauczycieli nie biegnie w czasie ferii szkolnych, dyrektor nie będzie miał obowiązku wystawienia oceny w czerwcu, a dopiero we wrześniu. W konsekwencji, aby dyrektor miał obowiązek dokonać oceny pracy po zakończonym stażu do 21 czerwca 2019 r. – sprawozdanie należy złożyć w dniu 31 maja 2019 r.

Dyrektor nie musi czekać do ostatniego dnia.. ale czy zdąży wystawić ocenę?

Dyrektor nie musi wystawiać oceny pracy w ostatnim możliwym terminie, jednakże nie wiadomo czy zdąży zrobić to wcześniej, biorąc pod uwagę konieczność zasięgnięcia opinii rady rodziców (rada ma 14 dni na przedstawienie opinii), zapoznanie nauczyciela z projektem oceny i wyczekiwanie przez 5 dni roboczych na ewentualne zarzuty i zastrzeżenia (§8 rozporządzenia w sprawie oceny pracy).  Dyrektor może mimo ferii szkolnych wydać ocenę pracy po 21 czerwca 2019 r., nie ma jednak takiego obowiązku. Brak oceny pracy w czerwcu zamknie nauczycielom drogę do przystąpienia do postępowania egzaminacyjnego i kwalifikacyjnego w sesji letniej 2019.

Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel