CKE: Harmonogram egzaminu maturalnego w 2015 roku

Data publikacji: 4 lipca 2014 r.
Poleć znajomemu

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ustalił harmonogram egzaminu maturalnego przeprowadzanego w 2015 r. Matura pisemna w 2015 roku będzie trwała od 4 do 22 maja.

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ustalił harmonogram egzaminu maturalnego przeprowadzanego w 2015 r. Matura pisemna w 2015 roku będzie trwała od 4 do 22 maja.

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie głównym

Część ustna egzaminu maturalnego

Od 4 do 29 maja

języki obce nowożytne

język łemkowski, język kaszubski

egzamin przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych

Od 11 do 23 maja

język polski,

język mniejszości narodowych

Część pisemna egzaminu maturalnego

MAJ

Godz. 9:00

Godzina 14:00

4

poniedziałek

język polski - pp*

wiedza o tańcu - pp

wiedza o tańcu - pr*

5

wtorek

matematyka - pp

język łaciński i kultura antyczna - pp

język łaciński i kultura antyczna - pr

6

środa

język angielski - pp

język angielski - pr

język angielski dla klas dwujęzycznych

7

czwartek

język polski - pr

biologia - pp

biologia - pr

8

piątek

matematyka - pr

wiedza o społeczeństwie - pp

wiedza o społeczeństwie - pr

9, 10 - sobota, niedziela

11

poniedziałek

fizyka i astronomia - pp

fizyka i astronomia / fizyka - pr

filozofia - pp

filozofia - pr

12

wtorek

język niemiecki - pp

język niemiecki - pr

język niemiecki dla klas dwujęzycznych

13

środa

geografia - pp

geografia - pr  historia muzyki - pp

historia muzyki - pr

14

czwartek

język rosyjski - pp

język rosyjski - pr

język rosyjski dla klas dwujęzycznych

15

piątek

chemia - pp

chemia - pr

historia sztuki - pp

historia sztuki - pr

16, 17 - sobota, niedziela

18

poniedziałek

język francuski - pp

język francuski - pr

język francuski dla klas dwujęzycznych

19

wtorek

informatyka - pp

informatyka - pr

historia - pp

historia - pr

20

środa

język hiszpański - pp

język hiszpański - pr

język hiszpański dla klas dwujęzycznych

21

czwartek

język włoski - pp

język włoski - pr

język włoski dla klas dwujęzycznych

22

piątek

języki mniejszości narodowych - pp

język kaszubski - pp

język kaszubski - pr

język łemkowski - pp

język łemkowski - pr 

języki mniejszości narodowych - pr

godz. 9:00 - matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pp)**

godz. 10:35 - historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr) **

godz. 12:10  - geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

godz. 13:45  - biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

godz. 15:20  - chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

godz. 16:55  - fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

* pp - poziom podstawowy, pr - poziom rozszerzony

** Dodatkowe  zadania  egzaminacyjne  w  języku  obcym  z  biologii,  chemii,  fizyki  i  astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki  mogą  rozwiązywać  absolwenci oddziałów dwujęzycznych,  w  których  przedmioty  te  były  nauczane  w  języku obcym nowożytnym.

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym*

Dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w dodatkowym terminie

Część ustna egzaminu maturalnego

od 1 do 17 czerwca

języki obce nowożytne,

język łemkowski, język kaszubski

egzamin przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych

od 8 do 13 czerwca

język polski,

język mniejszości narodowych

Część pisemna egzaminu maturalnego

CZERWIEC

Godzina 9:00

Godzina 14:00

1

poniedziałek

język polski - pp**

język polski - pr**

2

wtorek

matematyka - pp

matematyka - pr

3

środa

języka angielski - pp

języka angielski - pr

języka angielski dla klas dwujęzycznych

4 - czwartek

5

piątek

wiedza o społeczeństwie - pp, pr

fizyka i astronomia - pp, pr / fizyka - pr

język łaciński i kultura antyczna - pp, pr

wiedza o tańcu - pp, pr

6,7 - sobota, niedziela

8

poniedziałek

biologia - pp, pr

filozofia - pp, pr

historia muzyki - pp, pr

historia sztuki - pp, pr

9

wtorek

język niemiecki - pp  

język niemiecki - pr

język niemiecki dla klas dwujęzycznych

10

środa

chemia - pp, pr

geografia - pp, pr

przedmioty zdawane w języku obcym***

11

czwartek

język rosyjski - pp

język rosyjski - pr

język rosyjski dla klas dwujęzycznych

12

piątek

informatyka - pp, pr

historia - pp, pr

13, 14 - sobota niedziela

15

poniedziałek

język francuski - pp

język francuski - pr

język francuski dla klas dwujęzycznych

16

wtorek

języki mniejszości narodowych - pp

język kaszubski - pp, pr

język łemkowski - pp, pr

język hiszpański - pp

języki mniejszości narodowych - pr

język hiszpański - pr

język hiszpański dla klas dwujęzycznych

17

środa

język włoski - pp

język włoski - pr

język włoski dla klas dwujęzycznych

* Informacja o miejscach egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w ostatnim tygodniu maja 2015 r.

** pp - poziom podstawowy, pr - poziom rozszerzony

*** Dodatkowe zadania egzaminacyjne  w  języku  obcym  z  biologii,  chemii,  fizyki  i  astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki  mogą  rozwiązywać  absolwenci oddziałów dwujęzycznych,  w  których  przedmioty  te  były  nauczane  w  języku

Przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectw do szkół - 30 czerwca 2015 r.  (data wydania świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego przeprowadzanego w maju i czerwcu: 30 czerwca 2015 r.)

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

Dla zdających egzamin, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej.

1. Część pisemna - 25 sierpnia 2015 r. (wtorek), godz. 9:00

2. Część ustna (język polski, język mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) - 24 - 28 sierpnia 2015 r.

Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 7 sierpnia 2015 r.

Przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectw do szkół - 11 września 2015 r. (data wydania świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego przeprowadzanego w sierpniu: 11 września 2015 r.)

Czas trwania poszczególnych części egzaminu maturalnego w części pisemnej*

Dotyczy egzaminu maturalnego w formule obowiązującej powszechnie do 2014 r., a w 2015 r. obowiązującej (1) wszystkich absolwentów technikum  oraz  (2)  absolwentów liceum  sprzed roku 2015,  którzy  ponownie  przystępują  do  egzaminu maturalnego, aby go zdać [jeżeli od momentu, w którym przystąpili do egzaminu po raz pierwszy, minęło nie więcej niż 5 lat] lub podwyższyć wynik ze zdawanego wcześniej przedmiotu oraz tych, którzy nie przystąpili do egzaminu.)

Przedmioty

Arkusze

Czas trwania (min)

język polski

matematyka

języki mniejszości narodowych

poziom podstawowy 

170

poziom rozszerzony   

180

języki obce nowożytne

poziom podstawowy

120

poziom rozszerzony **

część I

120

część II

70

poziom dwujęzyczny

180

informatyka

poziom podstawowy**

część I

75

część II

120

poziom rozszerzony**

część I

90

część II

150

filozofia

historia

historia muzyki

historia sztuki

język łaciński i kultura antyczna

wiedza o społeczeństwie

wiedza o tańcu

język kaszubski

poziom podstawowy

120

poziom rozszerzony

180

biologia

chemia

fizyka i astronomia

geografia

poziom podstawowy

120

poziom rozszerzony

150

przedmioty zdawane w języku obcym***  - biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, matematyka

80

*Czas trwania egzaminu może być przedłużony w przypadku dostosowań określonych w komunikacie dyrektora CKE.

** Przerwy  między  poszczególnymi  częściami  egzaminu  z  informatyki na poziomie podstawowym i  rozszerzonym

oraz z języków obcych nowożytnych na poziomie rozszerzonym trwają 30 minut.

*** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, historii, matematyki mogą  rozwiązywać  absolwenci  oddziałów  dwujęzycznych,  w  których  przedmioty  te  były  nauczane  w  języku  obcym nowożytnym.

CZAS TRWANIA POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO W CZĘŚCI PISEMNEJ *

(Dotyczy egzaminu maturalnego w formule obowiązującej od 2015 r. - dla absolwentów liceów ogólnokształcących z 2015 r.)

Przedmioty

Arkusze

Czas trwania (min)

język polski

matematyka

języki mniejszości narodowych

poziom podstawowy

170

poziom rozszerzony

180

języki obce nowożytne

poziom podstawowy

120

poziom rozszerzony

150

poziom dwujęzyczny

180

biologia

chemia

filozofia

fizyka

geografia

historia

historia muzyki

historia sztuki

język kaszubski

język łaciński i kultura antyczna

język łemkowski

wiedza o społeczeństwie

poziom rozszerzony

180

informatyka

poziom rozszerzony

część I

60

część II

150

przedmioty zdawane w języku obcym*** - biologia (pr), chemia (pr), fizyka (pr), geografia (pr), historia (pr), matematyka(pp)

80

*Czas trwania egzaminu może być przedłużony w przypadku dostosowań określonych w komunikacie dyrektora CKE.

** Przerwa między poszczególnymi częściami egzaminu z informatyki na poziomie rozszerzonym trwa 30 minut.

**** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, historii, matematyki

mogą  rozwiązywać  absolwenci oddziałów  dwujęzycznych,  w  których  przedmioty  te  były  nauczane  w  języku  obcym  nowożytnym.

****pp - poziom podstawowy; pr - poziom rozszerzony.

Źródło:

  • Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2015 roku (www.cke.edu.pl)

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel