CKE: Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2015 roku

Data publikacji: 4 lipca 2014 r.
Poleć znajomemu

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ustalił terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbędzie się w 2015 roku. Etap pisemny odbędzie się 12 stycznia 2015 roku - dla absolwentów, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w styczniu i 15 czerwca 2015 roku - dla absolwentów, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w kwietniu lub czerwcu.

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ustalił terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbędzie się w 2015 roku. Etap pisemny odbędzie się 12 stycznia 2015 roku - dla absolwentów, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w styczniu i 15 czerwca 2015 roku - dla absolwentów, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w kwietniu lub czerwcu.

Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w styczniu

1. Etap pisemny

  • 12 stycznia 2015 r. (poniedziałek), godz. 12:00 - dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe
2. Etap praktyczny
  • od 13 do 174stycznia 2015 r. - dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technika (szczegółowy harmonogram przeprowadzania etapu praktycznego, o którym mowa w § 113 ust. 5 rozporządzenia, będzie zamieszczony na stronach OKE do 12 grudnia 2014 r.)
  • od 22 do 31 stycznia 2015 r. - dla absolwentów zasadniczych szkól zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe
Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną dyplomów do szkół - 27 lutego 2015 r. (data wydania dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe: 27 lutego 2015 r.).

Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w kwietniu lub czerwcu

1. Etap pisemny

  • 15 czerwca 2015 r. (poniedziałek), godz. 12:00 - dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe
2. Etap praktyczny
  • od 16 do 19 czerwca 2015 r. - dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technika (szczegółowy harmonogram przeprowadzania etapu praktycznego, o którym mowa w § 113 ust. 5 rozporządzenia, będzie zamieszczony na stronach OKE do 4 kwietnia 2015 r.)
  • od 30 czerwca do 17 lipca 2015 r. - dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe
Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną dyplomów do szkół - 28 sierpnia 2015 r. (data wydania dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe: 28 sierpnia 2015 r.).

Źródło:

  • Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2015 roku (www.cke.edu.pl)

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel