Pensum specjalistów nie może wynosić 40 godzin tygodniowo

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 10 października 2012 r.
Poleć znajomemu

Praktyka organów prowadzących, która prowadzi do ustalania pensum nauczycieli psychologów, logopedów i pedagogów na poziomie 40 godzin tygodniowo jest niezgodna z prawem. Takie stanowisko zajęło Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Praktyka organów prowadzących, która prowadzi do ustalania pensum nauczycieli psychologów, logopedów i pedagogów na poziomie 40 godzin tygodniowo jest niezgodna z prawem. Takie stanowisko zajęło Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Przełomowy wyrok, który dał zielone światło bezprawnym praktykom

14 lutego 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że gminy mogą dowolnie kształtować wymiar pensum nauczycieli - specjalistów. Jedyną granicę wyznacza 40-godzinny tydzień pracy (wyrok WSA w Warszawie z 14 lutego 2012 r., II SA/Wa 2771/11). To stanowisko WSA wywołało lawinę uchwał zwiększających wymiar pensum logopedów, pedagogów i psychologów nawet do 40 godzin w tygodniu.

Związki zawodowe zasygnalizowały MEN, że pensum nie może zajmować całego czasu pracy

Związek Nauczycielstwa Polskiego, zaniepokojony tą praktyką organów prowadzących, zwrócił się do resortu edukacji o zajęcie stanowiska w sprawie wysokości pensum specjalistów i podjęcie kroków zmierzających do usunięcia wadliwych uchwał organów prowadzących szkoły. Śrubowanie pensum nauczycieli, zdaniem ZNP, uniemożliwia wypełnianie nauczycielom wszystkich nałożonych na nich zadań, na które oprócz pensum składają się też zadania statutowe szkoły, godziny karciane oraz doskonalenie zawodowe. Więcej na ten temat w artykule "ZNP: organy prowadzące bezprawnie śrubują pensum specjalistów"

Stanowisko MEN - pensum nie może wynosić 40 godzin tygodniowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej podzieliło zdanie związków zawodowych. Czas pracy nauczycieli wynosi do 40 godzin tygodniowo, lecz czas ten to nie tylko godziny zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami. W ramach czasu pracy i wynagrodzenia, nauczyciele mają także inne obowiązki, których przy 40-godzinnym pensum nie byliby w stanie wykonać (stanowisko MEN z 5 października 2012 r.)

Zdaniem MEN, organ prowadzący, ustalając pensum nauczycieli specjalistów nie może przekraczać norm zawartych w Karcie Nauczyciela. Realizacja pensum nie może wypełniać całego czasu pracy nauczycieli.

Źródło

  • Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl).
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel