UODO: W bazie SIO nie można umieszczać danych strajkujących nauczycieli

Data publikacji: 15 kwietnia 2019 r.
Poleć znajomemu
UODO: W bazie SIO nie można umieszczać danych strajkujących nauczycieli

W związku z trwającym strajkiem nauczycieli, dyrektorzy zastanawiają się, czy należy publikować dane nauczycieli w bazie SIO. Ale jak wyjaśnia Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – wprowadzanie do systemu takich danych nie ma podstaw prawnych.

Dane dziedzinowe nauczyciela, czyli przyczyny nieprowadzenia zajęć

Ustawa o systemie informacji oświatowej w art. 29 definiuje, co należy rozumieć przez dane dziedzinowe nauczyciela, gromadzone w bazie SIO. Są to m.in. dane dotyczące przyczyn nieprowadzenia zajęć. Jednak same przepisy ustawy nie mówią, co dokładnie należy rozumieć przez przyczyny nieprowadzenia zajęć.

Tę kwestię doprecyzowuje rozporządzenie MEN z 11 sierpnia 2017 r. sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej. Przepis § 27 ww. rozporządzenia określa, czym są dane dziedzinowe nauczycieli dotyczące przyczyn nieprowadzenia zajęć, którą może być:

 • urlop macierzyński, urlop rodzicielski, urlop ojcowski lub urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 • urlop wychowawczy,
 • urlop bezpłatny udzielony na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela,
 • urlop udzielony na podstawie ustawy o związkach zawodowych,
 • zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy na podstawie ustawy o związkach zawodowych,
 • urlop dla poratowania zdrowia,
 • zwolnienie z obowiązku prowadzenia zajęć na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela,
 • zawieszenie w pełnieniu obowiązków na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela,
 • urlop udzielony na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela,
 • urlop bezpłatny, o którym mowa w Kodeksie pracy,
 • przeniesienie w stan nieczynny,
 • niezdolność do pracy, o której mowa w Kodeksie pracy,
 • zwolnienie od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, o którym mowa w ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
 • urlop uzupełniający, o którym mowa w ustawie – Karta Nauczyciela.
W powyższym katalogu nie mieści się strajk – jako powód nieprowadzenia zajęć.

Źródło:

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel