UODO: W bazie SIO nie można umieszczać danych strajkujących nauczycieli

Data publikacji: 15 kwietnia 2019 r.
Poleć znajomemu
UODO: W bazie SIO nie można umieszczać danych strajkujących nauczycieli

W związku z trwającym strajkiem nauczycieli, dyrektorzy zastanawiają się, czy należy publikować dane nauczycieli w bazie SIO. Ale jak wyjaśnia Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – wprowadzanie do systemu takich danych nie ma podstaw prawnych.

Dane dziedzinowe nauczyciela, czyli przyczyny nieprowadzenia zajęć

Ustawa o systemie informacji oświatowej w art. 29 definiuje, co należy rozumieć przez dane dziedzinowe nauczyciela, gromadzone w bazie SIO. Są to m.in. dane dotyczące przyczyn nieprowadzenia zajęć. Jednak same przepisy ustawy nie mówią, co dokładnie należy rozumieć przez przyczyny nieprowadzenia zajęć.

Tę kwestię doprecyzowuje rozporządzenie MEN z 11 sierpnia 2017 r. sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej. Przepis § 27 ww. rozporządzenia określa, czym są dane dziedzinowe nauczycieli dotyczące przyczyn nieprowadzenia zajęć, którą może być:

 • urlop macierzyński, urlop rodzicielski, urlop ojcowski lub urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 • urlop wychowawczy,
 • urlop bezpłatny udzielony na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela,
 • urlop udzielony na podstawie ustawy o związkach zawodowych,
 • zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy na podstawie ustawy o związkach zawodowych,
 • urlop dla poratowania zdrowia,
 • zwolnienie z obowiązku prowadzenia zajęć na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela,
 • zawieszenie w pełnieniu obowiązków na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela,
 • urlop udzielony na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela,
 • urlop bezpłatny, o którym mowa w Kodeksie pracy,
 • przeniesienie w stan nieczynny,
 • niezdolność do pracy, o której mowa w Kodeksie pracy,
 • zwolnienie od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, o którym mowa w ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
 • urlop uzupełniający, o którym mowa w ustawie – Karta Nauczyciela.
W powyższym katalogu nie mieści się strajk – jako powód nieprowadzenia zajęć.

Źródło:

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel