Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu wymaga nie tylko dużej wiedzy, lecz także śledzenia aktualnych zmian w przepisach prawnych. W ostatnich latach w tej kwestii bardzo dużo się zmienia, a w placówkach przybywa dzieci z orzeczeniami i opiniami. W tym miejscy znajdziesz informacje dla przedszkoli publicznych i niepublicznych, jak postępować w sytuacji, gdy do przedszkola dostarczone zostanie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jak zorganizować rewalidację dla dziecka, a także wiele innych. Dodatkowo umieściliśmy tu również porady dotyczące wczesnego wspomagania rozwoju.

Archiwalny Wymiar zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w przedszkolu

Pytanie: W jakim wymiarze realizować zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w przedszkolu w sytuacji gdy rozporządzenie zaleca 60 min., a zajęcia w przedszkolu nie mogą przekraczać 20-30 minut w grupie starszej? Czy może 60 min. dotyczy wymiaru tygodniowego zajęć korekcyjno-kompensacyjnych?

Archiwalny Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w przedszkolu

Pytanie: Czy pomocą psychologiczno - pedagogiczną objęte są w równym stopniu wszystkie dzieci czy w pierwszej kolejności należy jej udzielać dzieciom 5 - 6 letnim?

Archiwalny Nauczanie indywidualne w oddziale przedszkolnym

Pytanie: Czy w oddziałach przedszkolnych w szkole dla pięciolatków można organizować nauczania indywidualne?

Archiwalny Kiedy należy zatrudnić nauczyciela wspomagającego w przedszkolu

Pytanie: Kiedy można zatrudnić w przedszkolu nauczyciela wspomagającego? Ile powinno wynosić jego pensum?

Archiwalny Zakwalifikowanie dziecka na zajęcia kompensacyjno-korekcyjne w przedszkolu

Pytanie: Jak powinna wyglądać procedura zakwalifikowania dzieci na zajęcia kompensacyjno- korekcyjne w przedszkolu? Czy do każdego dziecka, które uczęszcza na takie zajęcia należy opracować program indywidualny?

Archiwalny Wczesne wspomaganie rozwoju w placówce niepublicznej

Pytanie: Prowadzę niepubliczne przedszkole specjalne w dużym mieście. Chcę rozszerzyć nasze działania i w ramach przedszkola prowadzić również wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Jakie zmiany w statucie przedszkola muszą zostać wprowadzone uchwałą rady pedagogicznej? Jakie kroki musi podjąć dyrektor przedszkola (zarządzenia, dokumenty), aby rozpocząć działalność związaną ze wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka?

Archiwalny Mały geniusz w grupie przedszkolnej

Pytanie: Podczas zajęć jedno z dzieci jest nieco z boku, widać wyraźnie, że w porównaniu z reszta grupy, to co się dzieje jest dla niego mało atrakcyjne. Często przeszkadza, rozbija pracę zespołu, sprawia wrażenie znudzonego. Nieproszone udziela dojrzałych odpowiedzi na zadawane pytania, prezentując zaskakującą wiedzę. O czym świadczy takie zachowanie dziecka? Czy wskazuje na problemy z przystosowaniem społecznym, czy na nadpobudliwość? Jak postępować, aby pielęgnować jego potencjał i nie popełniać błędów wychowawczych?

Archiwalny Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w przedszkolu specjalnym

Pytanie: Prowadzę niepubliczne przedszkole specjalne. Chcę rozszerzyć nasze działania i w ramach przedszkola prowadzić również wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka. Jakie zmiany w statucie przedszkola muszą zostać wprowadzone uchwałą rady pedagogicznej? Jakie kroki muszę podjąć (zarządzenia, dokumenty), aby rozpocząć działalność związaną ze wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel