Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +63. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu Oświatowego wskazane przez ankietowanych:

46%
Docenia aktualność treści
26%
Docenia merytoryczność treści
21%
Docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
54%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
11%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu WiP, z którego korzystają.

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu Oświatowego. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu Oświatowego. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu Oświatowego

6 planowanych zmian w kształceniu uczniów z zagranicy

Data publikacji: 15 maja 2017 r.
Poleć znajomemu
6 planowanych zmian w kształceniu uczniów z zagranicy

Od 1 września ma wejść w życie nowe rozporządzenie dotyczące kształcenia uczniów z zagranicy i powracających z zagranicy. Nowe przepisy wprowadzą m.in. zmiany związane z organizacją oddziału przygotowawczego. Sprawdzamy, co ma się zmienić!

Projektowane rozporządzenie wprowadza kilka zmian…

1) Dostosowano typy szkół do nowego ustroju szkolnego poprzez usunięcie warunków i trybu przyjmowania do gimnazjum.

2) Określono warunki i tryb przyjmowania uczniów do klasy VII i VIII oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej oraz klasy wstępnej w publicznej szkole ponadpodstawowej – uczeń przybywający z zagranicy ma być przyjmowany na wolne miejsca na podstawie dokumentów, a także pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych.

3) Wprowadzono możliwość tworzenia w szkole zarówno publicznej, jak i niepublicznej oddziału przygotowawczego dla osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, podlegających obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, a także wymagających dostosowania procesu kształcenia do ich potrzeb edukacyjnych oraz formy organizacyjnej wspomagającej efektywność tego kształcenia.

4) Zrezygnowano z określania limitu wieku ucznia, kwalifikowanego do oddziału przygotowawczego, pozostawiając tę decyzję dyrektorowi szkoły. Pozostawiono również możliwość organizacji nauki w oddziałach łączonych.

5) Wprowadzono możliwość zwiększenia w oddziale przygotowawczym liczby godzin języka polskiego jako obcego – utrzymano obowiązkowe zajęcia edukacyjne z języka polskiego jako obcego, wskazując jednocześnie, że wymiar tych zajęć nie będzie niższy niż 3 godziny tygodniowo. Uczeń będzie miał prawo – tak jak dotychczas – do dodatkowych zajęć z języka polskiego w wymiarze minimum 2 godzin oraz do dodatkowych zajęć wyrównawczych, jak również do pomocy osoby władającej językiem kraju pochodzenia ucznia.

6) Wprowadzono możliwość organizowania obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w oddziale przygotowawczym na terenie ośrodków strzeżonych Straży Granicznej.

Gdzie będą obowiązywać obecne przepisy

Obecnie obowiązuje rozporządzenie MEN z 9 września 2016 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1453). Rozporządzenie to zachowuje moc do czasu zakończenia kształcenia odpowiednio w dotychczasowym:

  • gimnazjum,
  • trzyletnim liceum ogólnokształcącym,
  • czteroletnim technikum,
  • klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia,
  • szkole policealnej i szkole specjalnej przysposabiającej do pracy,
  • szkołach artystycznych

oraz może być zmieniane na podstawie tych przepisów.

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 września 2017 r.
Źródło:
  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (projekt z 10 maja 2017 r.).
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel