Komunikat ZNP: Wzrost wynagrodzeń nauczycieli od 2013 r.

Data publikacji: 16 maja 2012 r.
Poleć znajomemu

Związek Nauczycielstwa Polskiego jest zaniepokojony brakiem planu finansowego rządu w zakresie rozwoju edukacji oraz wsparcia pracowników oświaty. Związek żąda przedstawienia informacji o planowanych wynagrodzeniach pracowników publicznych szkół/przedszkoli samorządowych w latach 2013 - 2015 oraz wyznaczenia terminu rozmów płacowych z partnerami społecznymi, czyli związkami zawodowymi.

Związek Nauczycielstwa Polskiego jest zaniepokojony brakiem planu finansowego rządu w zakresie rozwoju edukacji oraz wsparcia pracowników oświaty. Związek żąda przedstawienia informacji o planowanych wynagrodzeniach pracowników publicznych szkół/przedszkoli samorządowych w latach 2013 - 2015 oraz wyznaczenia terminu rozmów płacowych z partnerami społecznymi, czyli związkami zawodowymi.

Brak podwyżek dla nauczycieli w planie finansowym państwa

Z dokumentu Ministerstwa Finansów „Wieloletni plan finansowy państwa 2012 - 2015” wynika, że rząd nie planuje wzrostu płac pracowników sfery budżetowej oraz nauczycieli. Tymczasem w ramach "Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2011- 2014", rząd zamierza m.in. realizować zadania mające „prowadzić do podwyższenia jakości wykształcenia i kwalifikacji zawodowych społeczeństwa, zapewnienia powszechnego dostępu do nauki, jak również wspierania funkcji wychowawczej, opiekuńczej i profilaktycznej realizowanej przez szkoły i inne placówki oraz wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży”. Jak rząd zamierza to osiągnąć jednocześnie „zamrażając” wynagrodzenia osób, które plan ten będą realizować?

Postulaty ZNP zgłaszane w trakcie konsultacji płacowych - bez odzewu

Kwestię podwyżek w roku 2013 r. Związek poruszył podczas tegorocznych negocjacji płacowych z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Związek zgłosił m.in. konieczność ustalenia terminu rozpoczęcia rozmów dotyczących płac nauczycielskich  w roku 2013, w tym powrotu do modelu wzrostu wynagrodzenia od 1 stycznia, a nie od 1 września. Postulował także wznowienie prac grupy roboczej ds. wynagrodzeń nauczycieli. Niestety, do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi od MEN.

Związek żąda od ministerstwa edukacji oraz finansów:

  • przedstawienia informacji o planowanych wynagrodzeniach pracowników publicznych szkół/przedszkoli samorządowych w latach 2013 - 2015, ze szczególnym uwzględnieniem roku 2013;
  • wyznaczenia terminu rozmów płacowych z partnerami społecznymi, czyli związkami zawodowymi.

Źródło informacji:

  • Komunikat Prezesa ZNP z 16 maja 2012 r. (www.znp.edu.pl).

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel