Komunikat ZNP: Wzrost wynagrodzeń nauczycieli od 2013 r.

Data publikacji: 16 maja 2012 r.
Poleć znajomemu

Związek Nauczycielstwa Polskiego jest zaniepokojony brakiem planu finansowego rządu w zakresie rozwoju edukacji oraz wsparcia pracowników oświaty. Związek żąda przedstawienia informacji o planowanych wynagrodzeniach pracowników publicznych szkół/przedszkoli samorządowych w latach 2013 - 2015 oraz wyznaczenia terminu rozmów płacowych z partnerami społecznymi, czyli związkami zawodowymi.

Brak podwyżek dla nauczycieli w planie finansowym państwa

Z dokumentu Ministerstwa Finansów „Wieloletni plan finansowy państwa 2012 - 2015” wynika, że rząd nie planuje wzrostu płac pracowników sfery budżetowej oraz nauczycieli. Tymczasem w ramach "Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2011- 2014", rząd zamierza m.in. realizować zadania mające „prowadzić do podwyższenia jakości wykształcenia i kwalifikacji zawodowych społeczeństwa, zapewnienia powszechnego dostępu do nauki, jak również wspierania funkcji wychowawczej, opiekuńczej i profilaktycznej realizowanej przez szkoły i inne placówki oraz wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży”. Jak rząd zamierza to osiągnąć jednocześnie „zamrażając” wynagrodzenia osób, które plan ten będą realizować?

Postulaty ZNP zgłaszane w trakcie konsultacji płacowych - bez odzewu

Kwestię podwyżek w roku 2013 r. Związek poruszył podczas tegorocznych negocjacji płacowych z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Związek zgłosił m.in. konieczność ustalenia terminu rozpoczęcia rozmów dotyczących płac nauczycielskich  w roku 2013, w tym powrotu do modelu wzrostu wynagrodzenia od 1 stycznia, a nie od 1 września. Postulował także wznowienie prac grupy roboczej ds. wynagrodzeń nauczycieli. Niestety, do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi od MEN.

Związek żąda od ministerstwa edukacji oraz finansów:

  • przedstawienia informacji o planowanych wynagrodzeniach pracowników publicznych szkół/przedszkoli samorządowych w latach 2013 - 2015, ze szczególnym uwzględnieniem roku 2013;
  • wyznaczenia terminu rozmów płacowych z partnerami społecznymi, czyli związkami zawodowymi.

Źródło informacji:

  • Komunikat Prezesa ZNP z 16 maja 2012 r. (www.znp.edu.pl).

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel