Konsultacje płacowe zakończone

Data publikacji: 30 kwietnia 2012 r.
Poleć znajomemu

26 kwietnia 2012 r. zakończyły się rozmowy dotyczące tegorocznych podwyżek dla nauczycieli. Stawki wynagrodzeń zaproponowane przez MEN w projekcie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń nauczycieli zostały zaakceptowane. Związki zawodowe nauczycieli chcą dalej rozmawiać, nie tylko o konkretnych stawkach wynagrodzeń nauczycieli, lecz o zmianie systemowych rozwiązań dotyczących wynagradzania nauczycieli.

26 kwietnia 2012 r. zakończyły się rozmowy dotyczące tegorocznych podwyżek dla nauczycieli. Stawki wynagrodzeń zaproponowane przez MEN w projekcie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń nauczycieli zostały zaakceptowane. Związki zawodowe nauczycieli chcą dalej rozmawiać, nie tylko o konkretnych stawkach wynagrodzeń nauczycieli, lecz o zmianie systemowych rozwiązań dotyczących wynagradzania nauczycieli.

Podwyżki dla nauczycieli o 3,8%

Od 1 września 2012 r. wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli wzrośnie o 3,8% w stosunku do stawek obowiązujących od 1 września 2011 r. Wzrost ten odpowiada wzrostowi kwoty bazowej dla nauczycieli określonej w ustawie budżetowej na 2012 r., która będzie obowiązywała od 1 września 2012 r. Przyjęte rozwiązanie zachowuje dotychczasową proporcję między wynagrodzeniem zasadniczym a średnim, która jest warunkiem motywowania przez jednostki samorządu terytorialnego nauczycieli do podnoszenia jakości pracy przez odpowiednie kreowanie dodatków, w tym dodatku motywacyjnego.

Więcej na temat podwyżek dla nauczycieli w 2012 r. w artykułach Portalu Oświatowego:
Stanowisko związków zawodowych w czasie negocjacji płacowych nauczycieli

Związki zawodowe:

  • domagają się przeliczenia godzin ponadwymiarowych wynikających z siatki godzin na pełne etaty. Strona rządowa,  na podstawie danych z SIO,  przedstawiła  analizę  modelu  struktury wynagrodzenia  zaproponowanego przez stronę związkową;
  • zgłosiły konieczność ustalenia terminu rozpoczęcia rozmów dotyczących płac nauczycielskich  w roku 2013, w tym powrotu do modelu wzrostu wynagrodzenia od 1 stycznia, a nie od 1 września.
  • postulowały o wznowienie prac grupy roboczej ds. wynagrodzeń nauczycieli w celu wypracowania zmian systemowych w zakresie płac nauczycielskich.
Źródło informacji
  • strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl)
  • strona internetowa Związku Nauczycielstwa Polskiego (www.znp.edu.pl).

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel