Konsultacje płacowe zakończone

Data publikacji: 30 kwietnia 2012 r.
Poleć znajomemu

26 kwietnia 2012 r. zakończyły się rozmowy dotyczące tegorocznych podwyżek dla nauczycieli. Stawki wynagrodzeń zaproponowane przez MEN w projekcie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń nauczycieli zostały zaakceptowane. Związki zawodowe nauczycieli chcą dalej rozmawiać, nie tylko o konkretnych stawkach wynagrodzeń nauczycieli, lecz o zmianie systemowych rozwiązań dotyczących wynagradzania nauczycieli.

Podwyżki dla nauczycieli o 3,8%

Od 1 września 2012 r. wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli wzrośnie o 3,8% w stosunku do stawek obowiązujących od 1 września 2011 r. Wzrost ten odpowiada wzrostowi kwoty bazowej dla nauczycieli określonej w ustawie budżetowej na 2012 r., która będzie obowiązywała od 1 września 2012 r. Przyjęte rozwiązanie zachowuje dotychczasową proporcję między wynagrodzeniem zasadniczym a średnim, która jest warunkiem motywowania przez jednostki samorządu terytorialnego nauczycieli do podnoszenia jakości pracy przez odpowiednie kreowanie dodatków, w tym dodatku motywacyjnego.

Więcej na temat podwyżek dla nauczycieli w 2012 r. w artykułach Portalu Oświatowego:
Stanowisko związków zawodowych w czasie negocjacji płacowych nauczycieli

Związki zawodowe:

  • domagają się przeliczenia godzin ponadwymiarowych wynikających z siatki godzin na pełne etaty. Strona rządowa,  na podstawie danych z SIO,  przedstawiła  analizę  modelu  struktury wynagrodzenia  zaproponowanego przez stronę związkową;
  • zgłosiły konieczność ustalenia terminu rozpoczęcia rozmów dotyczących płac nauczycielskich  w roku 2013, w tym powrotu do modelu wzrostu wynagrodzenia od 1 stycznia, a nie od 1 września.
  • postulowały o wznowienie prac grupy roboczej ds. wynagrodzeń nauczycieli w celu wypracowania zmian systemowych w zakresie płac nauczycielskich.
Źródło informacji
  • strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl)
  • strona internetowa Związku Nauczycielstwa Polskiego (www.znp.edu.pl).

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel