Od września podwyżki dla nauczycieli

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 28 marca 2012 r.
Poleć znajomemu

Wzrost kwoty bazowej dla nauczycieli o 3,8% skutkuje wzrostem wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2012 r. MEN opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie wynagrodzenia nauczycieli. Proponowane podwyżki dla nauczycieli wyniosą od 55 do 114 zł - w zależności od stopnia awansu zawodowego i posiadanego wykształcenia.

Wzrost kwoty bazowej dla nauczycieli o 3,8% skutkuje wzrostem wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2012 r. MEN opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie wynagrodzenia nauczycieli. Proponowane podwyżki dla nauczycieli wyniosą od 55 do 114 zł - w zależności od stopnia awansu zawodowego i posiadanego wykształcenia.

Kwota bazowa w ustawie budżetowej

Ustawa budżetowa na 2012 r. przewidziała wzrost kwoty bazowej nauczycieli - od 1 stycznia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. kwota bazowa dla nauczycieli wynosi 2.618.10 zł, a od 1 września 2012 r. - 2.717, 59 zł (art. 13 ust. 2 ustawy budżetowej z 2 marca 2012 r.).

Wzrost kwoty bazowej to wzrost średnich wynagrodzeń nauczycieli

W konsekwencji wzrostu kwoty bazowej, średnie wynagrodzenia nauczycieli od 1 września 2012 r. będą kształtowały się na następujących poziomach (kwoty zaokrąglone do pełnych złotych):

  • nauczyciel stażysta: 2.718 zł
  • nauczyciel kontraktowy: 3.017 zł
  • nauczyciel mianowany: 3.913 zł
  • nauczyciel dyplomowany: 5.000 zł
    (art. 30 ust. 3 KN).
Od 1 września podwyżki dla nauczycieli

Nowe uregulowania w zakresie kwoty bazowej dla nauczycieli skutkują podwyżkami dla nauczycieli. Według projektu rozporządzenia o wynagradzaniu nauczycieli, od 1 września 2012 r. minimalne wynagrodzenie za pracę nauczycieli będzie wynosiło (w zł):

Poziom wykształcenia

Stopnie awansu zawodowego

nauczyciel stażysta

nauczyciel kontraktowy

nauczyciel mianowany

nauczyciel dyplomowany

Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym

2.265
(wzrost o 83 zł)

2.331
(wzrost o 85 zł)

2.647
(wzrost o 97 zł)

3.109
(wzrost o 114 zł)

Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym

1.993
(wzrost o 73 zł)

2.042
(wzrost o 75 zł)

2.306
(wzrost o 84 zł)

2.707
(wzrost o 99 zł)

Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych

1.759
(wzrost o 64 zł)

1.802
(wzrost o 66 zł)

2.024
(wzrost o 74 zł)

2.366
(wzrost o 87 zł)

Pozostałe wykształcenie

1.513
(wzrost o 55 zł)

1.548
(wzrost o 57 zł)

1.724
(wzrost o 63 zł)

2.006
(wzrost o 73 zł)

  • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) - art. 30 ust. 3
  • Ustawa budżetowa z 12 marca 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 273) - art. 13 ust. 2.
  • Projekt z 15 marca 2012 r. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie o wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (wersja skierowana do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych).
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel