Od września podwyżki dla nauczycieli

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych.
Data publikacji: 28 marca 2012 r.
Poleć znajomemu

Wzrost kwoty bazowej dla nauczycieli o 3,8% skutkuje wzrostem wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2012 r. MEN opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie wynagrodzenia nauczycieli. Proponowane podwyżki dla nauczycieli wyniosą od 55 do 114 zł - w zależności od stopnia awansu zawodowego i posiadanego wykształcenia.

Kwota bazowa w ustawie budżetowej

Ustawa budżetowa na 2012 r. przewidziała wzrost kwoty bazowej nauczycieli - od 1 stycznia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. kwota bazowa dla nauczycieli wynosi 2.618.10 zł, a od 1 września 2012 r. - 2.717, 59 zł (art. 13 ust. 2 ustawy budżetowej z 2 marca 2012 r.).

Wzrost kwoty bazowej to wzrost średnich wynagrodzeń nauczycieli

W konsekwencji wzrostu kwoty bazowej, średnie wynagrodzenia nauczycieli od 1 września 2012 r. będą kształtowały się na następujących poziomach (kwoty zaokrąglone do pełnych złotych):

  • nauczyciel stażysta: 2.718 zł
  • nauczyciel kontraktowy: 3.017 zł
  • nauczyciel mianowany: 3.913 zł
  • nauczyciel dyplomowany: 5.000 zł
    (art. 30 ust. 3 KN).
Od 1 września podwyżki dla nauczycieli

Nowe uregulowania w zakresie kwoty bazowej dla nauczycieli skutkują podwyżkami dla nauczycieli. Według projektu rozporządzenia o wynagradzaniu nauczycieli, od 1 września 2012 r. minimalne wynagrodzenie za pracę nauczycieli będzie wynosiło (w zł):

Poziom wykształcenia

Stopnie awansu zawodowego

nauczyciel stażysta

nauczyciel kontraktowy

nauczyciel mianowany

nauczyciel dyplomowany

Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym

2.265
(wzrost o 83 zł)

2.331
(wzrost o 85 zł)

2.647
(wzrost o 97 zł)

3.109
(wzrost o 114 zł)

Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym

1.993
(wzrost o 73 zł)

2.042
(wzrost o 75 zł)

2.306
(wzrost o 84 zł)

2.707
(wzrost o 99 zł)

Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych

1.759
(wzrost o 64 zł)

1.802
(wzrost o 66 zł)

2.024
(wzrost o 74 zł)

2.366
(wzrost o 87 zł)

Pozostałe wykształcenie

1.513
(wzrost o 55 zł)

1.548
(wzrost o 57 zł)

1.724
(wzrost o 63 zł)

2.006
(wzrost o 73 zł)

  • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) - art. 30 ust. 3
  • Ustawa budżetowa z 12 marca 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 273) - art. 13 ust. 2.
  • Projekt z 15 marca 2012 r. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie o wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (wersja skierowana do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych).
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel