Związki zawodowe także dla zatrudnionych na „umowach śmieciowych”

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 30 marca 2016 r.
Poleć znajomemu
Związki zawodowe także dla zatrudnionych na „umowach śmieciowych”

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt gruntownej nowelizacji ustawy o związkach zawodowych, który m.in. ma umożliwić zrzeszanie się w związkach zawodowych osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. To istotna zmiana, która poszerza potencjalny krąg członków organizacji związkowych. Projekt został już skierowany do konsultacji.

Rozszerzenie prawa koalicji związkowej

Nowelizacja ma na celu stworzenie możliwości tworzenia i wstępowania do związków zawodowych przez osoby świadczące pracę na rzecz danego podmiotu na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenia, o świadczenie usług czy umowa o dzieło (zwanych popularnie „umowami śmieciowymi”). Projekt dotyczy również tzw. samozatrudnionych, czyli osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą wykonujących pracę na rzecz danego podmiotu.

Warunkiem zatrudnienie przez co najmniej 6 miesięcy

Aby osiągnąć oczekiwany rezultat ustawodawca posługuje się własną, autonomiczną definicją pracownika, przez którego należy rozumieć również osoby wymienione powyżej. Warunkiem do uznania takich osób za pracowników w rozumieniu ustawy o związkach zawodowych będzie jednak nie tylko samo wykonywanie pracy na podstawie stosunku cywilnoprawnego. Aby móc utworzyć, wstąpić do związku zawodowego czy korzystać z przywilejów związkowych osoby takie będą musiały wykazać, że wykonują pracę na podstawie stosunku cywilnoprawnego na rzecz danego podmiotu od co najmniej 6 miesięcy. Co więcej, będą musiały wykonywać tę pracę osobiście, bez udziału zatrudnionych przez nie pracowników

Zmiany będą zauważalne zwłaszcza w szkołach niesamorządowych

Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych raczej nie będzie zauważalna w szkołach samorządowych, gdyż tam zatrudnianie na podstawie umów cywilnoprawnych jest rzadkością i zdarza się tylko w przypadku osób niebędących nauczycielami. Umowy cywilnoprawne występują częściej w innych rodzajach szkół. Jeżeli więc nowelizacja wejdzie w życie, to dyrektorzy tych szkół będą musieli respektować prawa związkowe nie tylko osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, ale także w oparciu o stosunki cywilnoprawne - w tym również szczególną ochronę stosunków cywilnoprawnych przed ich rozwiązaniem.

Źródło:

  • Projekt ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw (projekt z 22 marca 2016 r.)

Opracowanie: Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel