trzynastka dla pracowników samorządowych

Wysokość trzynastki za 2013 r. - 25 przykładów

Gdy, po zastosowaniu 5. zasad przyznawania dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wiesz kto nabył prawo do trzynastki za 2013 rok, czas obliczyć wysokość tego świadczenia. Podstawą jest obliczenie sumy wynagrodzenia otrzymanego przez pracowników szkoły w ciągu roku kalendarzowego, jednakże nie wszystkie wypłacone świadczenia będą wliczone do dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Poznaj 25 świadczeń ze stosunku pracy, które budzą najwięcej wątpliwości przy ustalaniu wysokości trzynastki za 2013 rok.

3806a2e890a8935e6e7cad38b6b7443b10c03ca7-large

Do 29 września wypłać zaległe trzynastki za 2012 rok!

 29 czerwca 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, która rozszerza katalog sytuacji uprawniających do trzynastki, mimo nieprzepracowania co najmniej 6 miesięcy w danym roku kalendarzowym. Nowe przepisy mają zastosowanie także do trzynastek za 2012 r. Trzynastki niewypłacone m.in. osobom korzystającym w 2012 r. z urlopu macierzyńskiego, należy wypłacić do 29 września 2013 r.

 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel