Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Trzynastka dla pracowników niepedagogicznych

Znajdziesz tu aktualne porady Ekspertów dotyczące zasad wypłacania trzynastek dla pracowników niepedagogicznych szkoły. Sprawdź, komu i na jakich zasadach musisz wypłacić trzynastkę!

Dodatek funkcyjny w podstawie trzynastki pracownika samorządowego

Pytanie: Czy dodatek funkcyjny wypłacany co miesiąc sekretarzowi szkoły wliczany jest do podstawy trzynastego wynagrodzenia rocznego?

Dodatek stażowy wypłacany w czasie choroby a podstawa trzynastki

Pytanie: Czy w podstawie wyliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego powinien znajdować się również dodatek stażowy, który był wypłacony obok wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego?

Prawo do trzynastki palacza zatrudnionego na sezon trwający na przełomie roku

Pytanie: Palacz został zatrudniony na okres od 11 listopada do 14 kwietnia następnego roku. Sezon trwa ponad 3 miesiące ale umowa w danym roku trwa krócej. Czy trzynastka należy się tylko wtedy jeżeli umowa sezonowa zawarta jest w danym roku budżetowym na trzy miesiące?

Dodatek specjalny w podstawie trzynastki – kiedy wliczany

Pytanie: Pracownik otrzymywał przez 2 miesiące dodatek specjalny w związku ze zwiększeniem obowiązków z powodu nieobecności innego pracownika z powodu choroby. Czy należy go wliczyć do podstawy trzynastki?

Prawo do trzynastki za okres stażu z urzędu pracy

Pytanie: Przez 6 miesięcy nasz obecny pracownik odbywał staż z Powiatowego Urzędu Pracy, a następnie został zatrudniony od 1 września  na podstawie umowy o pracę. Czy ma prawo do trzynastki za ten rok?

Trzynastka dla pracownika, który podjął ponownie pracę w szkole, z której został przeniesiony

Pytanie: Pracownik gimnazjum z dniem 1 września 2018 r. został przeniesiony do szkoły podstawowej. Także 1 września 2018 r. został zatrudniony w tym samym gimnazjum na podstawie nowej umowy o pracę. Która placówka i za ile miesięcy powinna wypłacić trzynastkę?

Limit potrąceń komorniczych z trzynastki wypłaconej po ustaniu zatrudnienia

Pytanie: Czy a jeśli tak to do jakiej wysokości należy dokonać potrąceń z trzynastki wypłaconej po ustaniu zatrudnienia (wierzytelność niealimentacyjna)? Czy obliczając wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę należy odnieść się do wymiaru zatrudnienia obowiązującego w dniu ustania stosunku pracy?

Wypłata trzynastki po śmierci pracownika, który nie miał żony ani dzieci

Pytanie: Pracownik był zatrudniony w naszej szkole do 25 lipca  2017 r.  W grudniu zmarł. Nie miał żony ani dzieci. Za przepracowany okres należy mu się trzynastka. Czy pracodawca powinien wypłacić to świadczenie, a jeśli tak to komu?

Trzynastka po świadczeniu rehabilitacyjnym

Pytanie: Konserwator zatrudniony na czas nieokreślony powrócił z zasiłku rehabilitacyjnego we wrześniu 2017 r.. Czy należy wypłacić mu trzynastkę za 4 miesiące pracy? 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel