Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Trzynastka dla pracowników niepedagogicznych

Znajdziesz tu aktualne porady Ekspertów dotyczące zasad wypłacania trzynastek dla pracowników niepedagogicznych szkoły. Sprawdź, komu i na jakich zasadach musisz wypłacić trzynastkę!

Przejście na rentę rodzinną a prawo do trzynastki

Pytanie: Czy należy wypłacić trzynastkę pracownikowi, który był zatrudniony do 31 maja 2020 r. i rozwiązał stosunek pracy w związku z przejściem na rentę rodzinną? 

Trzynastka dla pracownika młodocianego

Pytanie: Czy pracownikowi młodocianemu, który jest zatrudniony na umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego w szkole należy się dodatkowe wynagrodzenie roczne?

Trzynastka za 2020 rok – jak liczyć okres przepracowany w okresie epidemii

Trzynastka za 2020 rok – jak liczyć okres przepracowany w czasie epidemii

Zawieszenie zajęć w dniach 12-25 marca 2020 r. bez regulacji dotyczącej pracy zdalnej, przebywanie pracowników w gotowości do pracy, korzystanie z dodatkowego zasiłku opiekuńczego oraz przebywanie na kwarantannie i w izolacji – to okresy, które budzą najwięcej wątpliwości z punktu widzenia prawa do trzynastki pracowników szkoły za 2020 rok. Zobacz, jak ustalić okres przepracowany w 2020 roku.

Trzynastka a przestój

Pytanie: Pracownicy kuchni w miesiącach od kwietnia do czerwca i od listopada do grudnia 2020 r. przebywali w przestoju. Czy okres tego przestoju i otrzymywanego w tym czasie wynagrodzenia jest uwzględniany w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym?

Trzynastka dla pracownika przeniesionego do innej szkoły – kto wypłaca

Pytanie: Pracownik samorządowy z dniem 1 czerwca został przeniesiony do innej placówki na podstawie art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych. Czy w takiej sytuacji pracownikowi należy się trzynastka? Jeśli tak, to który pracodawca ją wypłaca?  

trzynastka za 2019 r

10 sytuacji, w których warto zawalczyć o trzynastkę

Gdy do 31 marca na konto nie wpłynie dodatkowe wynagrodzenie roczne, pracownicy mogą chcieć kwestionować decyzję dyrektora o braku jego wypłaty.  Sprawdźmy, czy i  kiedy warto wchodzić w spór o prawo do trzynastki.

Powołanie na skarbnika w gminie a prawo do trzynastki

Pytanie: Główna księgowa zatrudniona w szkole na czas nieokreślony rozwiązała swój stosunek pracy za porozumieniem stron z dniem 28 lutego 2019 r. w związku z powołaniem jej od  1 marca 2019 r. na stanowiska skarbnika gminy. Czy szkoła powinna wypłacić jej trzynastkę za 2019 r.?

Wynagrodzenie postojowe w podstawie trzynastki

Pytanie: Kierowca zatrudniony na pełen etat pracuje w przerywanym systemie czasu pracy. W godzinach 10:30-13:00 ma przerwę w pracy, za które otrzymuje 50% wynagrodzenia. Czy do podstawy trzynastki należy wliczyć wynagrodzenie postojowe? 

Trzynastka po urlopie macierzyńskim u innego pracodawcy

Pytanie: Pracownica zatrudniona od października w bieżącym roku kalendarzowym korzystała z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego u innego pracodawcy. Czy ma prawo do trzynastki w naszej placówce? 

Utrata trzynastki za trzy pojedyncze dni nieusprawiedliwionej nieobecności

Pytanie: Pracownik przepracował cały 2019 rok, jednakże w tym roku miał 3 nieobecności nieusprawiedliwione. Czy ma prawo do trzynastki, bo były to nieobecności trwające nieprzerwanie krócej niż 2 dni?  

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel