Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Trzynastka dla pracowników niepedagogicznych

Znajdziesz tu aktualne porady Ekspertów dotyczące zasad wypłacania trzynastek dla pracowników niepedagogicznych szkoły. Sprawdź, komu i na jakich zasadach musisz wypłacić trzynastkę!

Trzynastka po urlopie macierzyńskim u innego pracodawcy

Pytanie: Pracownica zatrudniona od października w bieżącym roku kalendarzowym korzystała z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego u innego pracodawcy. Czy ma prawo do trzynastki w naszej placówce? 

Utrata trzynastki za trzy pojedyncze dni nieusprawiedliwionej nieobecności

Pytanie: Pracownik przepracował cały 2019 rok, jednakże w tym roku miał 3 nieobecności nieusprawiedliwione. Czy ma prawo do trzynastki, bo były to nieobecności trwające nieprzerwanie krócej niż 2 dni?  

Wypłata trzynastki w przypadku śmierci pracownika

Pytanie: Pracownik od 10 czerwca przebywał na zwolnieniu lekarskim a w dniu 18 października zmarł. Czy należy wypłacić jego rodzinie dodatkowe wynagrodzenie roczne, mimo nieprzepracowania co najmniej 6 miesięcy w tym roku?

34c42f62563b611de6a8976dcd17d96ef4dffb1a-large

Dodatek stażowy wypłacany obok wynagrodzenia chorobowego w podstawie trzynastki

Choć okres niezdolności do pracy z powodu choroby nie jest okresem efektywnie przepracowanym a co do zasady wynagrodzenia za czas nieobecności w pracy innej niż urlop wypoczynkowy nie wlicza się do podstawy trzynastki, wątpliwości w praktyce budzi wliczanie do niej dodatku za wysługę lat wypłacanego obok zasiłku chorobowego. Są dwa rozbieżne stanowiska w tej sprawie – sprawdź, które warto zastosować.

Pisemna informacja o przyznaniu trzynastki – czy wymagana

Pytanie: Czy pracownik powinien otrzymać informację na piśmie o przyznaniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

4a055c86d7fd61c3c7972e8c234ac22dfb6ebbd5-xlarge(3)

Uniknij 25 błędów przy wypłacie trzynastki za 2019 rok

Zanim podejmiesz decyzję o wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r. sprawdź, czy robisz to właściwie i uniknij 25 błędów, które przydarzyły się innym dyrektorom.

Dodatek funkcyjny w podstawie trzynastki pracownika samorządowego

Pytanie: Czy dodatek funkcyjny wypłacany co miesiąc sekretarzowi szkoły wliczany jest do podstawy trzynastego wynagrodzenia rocznego?

Dodatek stażowy wypłacany w czasie choroby a podstawa trzynastki

Pytanie: Czy w podstawie wyliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego powinien znajdować się również dodatek stażowy, który był wypłacony obok wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego?

Prawo do trzynastki palacza zatrudnionego na sezon trwający na przełomie roku

Pytanie: Palacz został zatrudniony na okres od 11 listopada do 14 kwietnia następnego roku. Sezon trwa ponad 3 miesiące ale umowa w danym roku trwa krócej. Czy trzynastka należy się tylko wtedy jeżeli umowa sezonowa zawarta jest w danym roku budżetowym na trzy miesiące?

Dodatek specjalny w podstawie trzynastki – kiedy wliczany

Pytanie: Pracownik otrzymywał przez 2 miesiące dodatek specjalny w związku ze zwiększeniem obowiązków z powodu nieobecności innego pracownika z powodu choroby. Czy należy go wliczyć do podstawy trzynastki?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel