Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Trzynastka dla pracowników niepedagogicznych

Znajdziesz tu aktualne porady Ekspertów dotyczące zasad wypłacania trzynastek dla pracowników niepedagogicznych szkoły. Sprawdź, komu i na jakich zasadach musisz wypłacić trzynastkę!

Zatrudnienie na stanowisku nauczycielskim i niepedagogicznym – wysokość trzynastki

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony przez cały 2017 rok dodatkowo pracował na zastępstwo przez 4 miesiące na stanowisku niepedagogicznym w naszej szkole. Czy należy wypłacić mu trzynastkę z obu umów czy tylko tej zawartej na stanowisku nauczyciela?

Najpierw rozwiązanie stosunku pracy, potem świadczenie rehabilitacyjne – wtedy pracownik skorzysta z trzynastki

Pytanie: W okresie od 20 marca 2015 r. do 29 lutego 2016 r. nauczyciel pobierał świadczenie rehabilitacyjne. Z dniem 29 lutego 2016 r. jego stosunek pracy uległ rozwiązaniu wskutek przekroczenia dopuszczalnego okresu nieobecności w pracy z powodu choroby. Czy powinien on otrzymać dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r.?

Wypowiedzenie zmieniające a dodatkowe wynagrodzenie roczne

Pytanie: Dyrektor wręczył pracownikowi wypowiedzenie zmieniające, w którym zaproponował mu  zmianę miejsca wykonywania pracy oraz zakresu obowiązków. Pracownik nie przyjął zaproponowanych warunków, wskutek czego jego umowa o pracę uległa rozwiązaniu z dniem 31.03.2016 r. Czy należy mu wypłacić dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r.?

Zwolnienie z tytułu opieki nad dzieckiem w wymiarze godzinowym a staż uprawniający do trzynastki

Pytanie: Czy asystentowi nauczyciela zatrudnionemu od 01.09.2015 r. do 30.06.2016 r., a przebywającemu na zwolnieniu lekarskim przez 2 dni w czerwcu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne? Nadto nauczyciel korzystał w czerwcu z 4 godzin zwolnienia z tytułu opieki nad dzieckiem zdrowym, przez co nie było go cały dzień w szkole.

Wypłata trzynastki po śmierci uprawnionego pracownika

Pytanie: W przypadku nagłej śmierci pracownika, nie będącego w związku małżeńskim i nie posiadającego dzieci oraz brak jest innych osób spełniających warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - jakie warunki musi spełnić rodzic czy też może spadkobierca, żeby mieć prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego po zmarłym pracowniku?

Kwestia informowania pracowników o wysokości należnego dodatkowego wynagrodzenia rocznego

Pytanie: Czy pracownik musi być zapoznany z wysokością dodatkowego wynagrodzenia rocznego przed wypłatą świadczenia?

portfel - pełny

Trzynastka w oświacie za 2015 rok - 40 przykładów z praktyki

Dodatkowe wynagrodzenie roczne otrzymają nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni publicznych szkół i przedszkoli, którzy w 2015 roku efektywnie przepracowali co najmniej 6 miesięcy. Pozostali mogą liczyć na trzynastkę, o ile zaszła jedna z 20 okoliczności zwalniających z konieczności przepracowania tego okresu. Wypłata trzynastek w szkole za 2015 rok będzie prosta, gdy poznasz 5 zasad, praktyczną procedurę i 40 przykładów ustalania prawa i wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Termin wypłaty trzynastki przy przejściu na emeryturę oraz treść druku RP-7

Pytanie: Sekretarz szkoły rozwiązuje umowę o pracę w związku z przejściem na emeryturę z dniem 30 czerwca 2015 r. Czy trzynastkę za 2015 r. należy wypłacić w dniu ustania zatrudnienia czy dopiero w pierwszym kwartale 2016 roku? Jeżeli dopiero w nowym roku to jak wypełnić druk Rp-7?

Dni opieki nad dzieckiem a prawo do trzynastki

Pytanie: Pracownica była zatrudniona od 1 stycznia do 30 czerwca tj. przez 181 dni, jednakże wykorzystała 2 dni zwolnienia z tytułu opieki nad dzieckiem z art. 188 Kodeksu pracy. Czy ma prawo do trzynastki ?

Wysokość trzynastki, gdy pracownik nabył do niej prawo tylko z jednej umowy

Pytanie: Pracownik sezonowy (palacz c.o.) był zatrudniony od 1 października 2013 r. do 30 kwietnia 2014 r. Od 13 maja do 12 czerwca został ponownie zatrudniony  w naszej szkole jako pracownik gospodarczy. Czy z drugiej umowy też należy wypłacić dodatkowe wynagrodzenie roczne?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel