Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Trzynastka dla pracowników niepedagogicznych

Znajdziesz tu aktualne porady Ekspertów dotyczące zasad wypłacania trzynastek dla pracowników niepedagogicznych szkoły. Sprawdź, komu i na jakich zasadach musisz wypłacić trzynastkę!

Trzynastka dla pracownika przeniesionego do innej szkoły – kto wypłaca

Pytanie: Pracownik samorządowy z dniem 1 czerwca został przeniesiony do innej placówki na podstawie art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych. Czy w takiej sytuacji pracownikowi należy się trzynastka? Jeśli tak, to który pracodawca ją wypłaca?  

trzynastka za 2019 r

10 sytuacji, w których warto zawalczyć o trzynastkę

Gdy do 31 marca na konto nie wpłynie dodatkowe wynagrodzenie roczne, pracownicy mogą chcieć kwestionować decyzję dyrektora o braku jego wypłaty.  Sprawdźmy, czy i  kiedy warto wchodzić w spór o prawo do trzynastki.

Powołanie na skarbnika w gminie a prawo do trzynastki

Pytanie: Główna księgowa zatrudniona w szkole na czas nieokreślony rozwiązała swój stosunek pracy za porozumieniem stron z dniem 28 lutego 2019 r. w związku z powołaniem jej od  1 marca 2019 r. na stanowiska skarbnika gminy. Czy szkoła powinna wypłacić jej trzynastkę za 2019 r.?

Wynagrodzenie postojowe w podstawie trzynastki

Pytanie: Kierowca zatrudniony na pełen etat pracuje w przerywanym systemie czasu pracy. W godzinach 10:30-13:00 ma przerwę w pracy, za które otrzymuje 50% wynagrodzenia. Czy do podstawy trzynastki należy wliczyć wynagrodzenie postojowe? 

Trzynastka po urlopie macierzyńskim u innego pracodawcy

Pytanie: Pracownica zatrudniona od października w bieżącym roku kalendarzowym korzystała z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego u innego pracodawcy. Czy ma prawo do trzynastki w naszej placówce? 

Utrata trzynastki za trzy pojedyncze dni nieusprawiedliwionej nieobecności

Pytanie: Pracownik przepracował cały 2019 rok, jednakże w tym roku miał 3 nieobecności nieusprawiedliwione. Czy ma prawo do trzynastki, bo były to nieobecności trwające nieprzerwanie krócej niż 2 dni?  

Wypłata trzynastki w przypadku śmierci pracownika

Pytanie: Pracownik od 10 czerwca przebywał na zwolnieniu lekarskim a w dniu 18 października zmarł. Czy należy wypłacić jego rodzinie dodatkowe wynagrodzenie roczne, mimo nieprzepracowania co najmniej 6 miesięcy w tym roku?

34c42f62563b611de6a8976dcd17d96ef4dffb1a-large

Dodatek stażowy wypłacany obok wynagrodzenia chorobowego w podstawie trzynastki

Choć okres niezdolności do pracy z powodu choroby nie jest okresem efektywnie przepracowanym a co do zasady wynagrodzenia za czas nieobecności w pracy innej niż urlop wypoczynkowy nie wlicza się do podstawy trzynastki, wątpliwości w praktyce budzi wliczanie do niej dodatku za wysługę lat wypłacanego obok zasiłku chorobowego. Są dwa rozbieżne stanowiska w tej sprawie – sprawdź, które warto zastosować.

Pisemna informacja o przyznaniu trzynastki – czy wymagana

Pytanie: Czy pracownik powinien otrzymać informację na piśmie o przyznaniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

4a055c86d7fd61c3c7972e8c234ac22dfb6ebbd5-xlarge(3)

Uniknij 25 błędów przy wypłacie trzynastki za 2019 rok

Zanim podejmiesz decyzję o wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r. sprawdź, czy robisz to właściwie i uniknij 25 błędów, które przydarzyły się innym dyrektorom.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel