Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Trzynastka dla pracowników niepedagogicznych

Znajdziesz tu aktualne porady Ekspertów dotyczące zasad wypłacania trzynastek dla pracowników niepedagogicznych szkoły. Sprawdź, komu i na jakich zasadach musisz wypłacić trzynastkę!

Limit potrąceń komorniczych z trzynastki wypłaconej po ustaniu zatrudnienia

Pytanie: Czy a jeśli tak to do jakiej wysokości należy dokonać potrąceń z trzynastki wypłaconej po ustaniu zatrudnienia (wierzytelność niealimentacyjna)? Czy obliczając wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę należy odnieść się do wymiaru zatrudnienia obowiązującego w dniu ustania stosunku pracy?

Wypłata trzynastki po śmierci pracownika, który nie miał żony ani dzieci

Pytanie: Pracownik był zatrudniony w naszej szkole do 25 lipca  2017 r.  W grudniu zmarł. Nie miał żony ani dzieci. Za przepracowany okres należy mu się trzynastka. Czy pracodawca powinien wypłacić to świadczenie, a jeśli tak to komu?

Trzynastka po świadczeniu rehabilitacyjnym

Pytanie: Konserwator zatrudniony na czas nieokreślony powrócił z zasiłku rehabilitacyjnego we wrześniu 2017 r.. Czy należy wypłacić mu trzynastkę za 4 miesiące pracy? 

Zatrudnienie na stanowisku nauczycielskim i niepedagogicznym – wysokość trzynastki

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony przez cały 2017 rok dodatkowo pracował na zastępstwo przez 4 miesiące na stanowisku niepedagogicznym w naszej szkole. Czy należy wypłacić mu trzynastkę z obu umów czy tylko tej zawartej na stanowisku nauczyciela?

Najpierw rozwiązanie stosunku pracy, potem świadczenie rehabilitacyjne – wtedy pracownik skorzysta z trzynastki

Pytanie: W okresie od 20 marca 2015 r. do 29 lutego 2016 r. nauczyciel pobierał świadczenie rehabilitacyjne. Z dniem 29 lutego 2016 r. jego stosunek pracy uległ rozwiązaniu wskutek przekroczenia dopuszczalnego okresu nieobecności w pracy z powodu choroby. Czy powinien on otrzymać dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r.?

Wypowiedzenie zmieniające a dodatkowe wynagrodzenie roczne

Pytanie: Dyrektor wręczył pracownikowi wypowiedzenie zmieniające, w którym zaproponował mu  zmianę miejsca wykonywania pracy oraz zakresu obowiązków. Pracownik nie przyjął zaproponowanych warunków, wskutek czego jego umowa o pracę uległa rozwiązaniu z dniem 31.03.2016 r. Czy należy mu wypłacić dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r.?

Zwolnienie z tytułu opieki nad dzieckiem w wymiarze godzinowym a staż uprawniający do trzynastki

Pytanie: Czy asystentowi nauczyciela zatrudnionemu od 01.09.2015 r. do 30.06.2016 r., a przebywającemu na zwolnieniu lekarskim przez 2 dni w czerwcu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne? Nadto nauczyciel korzystał w czerwcu z 4 godzin zwolnienia z tytułu opieki nad dzieckiem zdrowym, przez co nie było go cały dzień w szkole.

Wypłata trzynastki po śmierci uprawnionego pracownika

Pytanie: W przypadku nagłej śmierci pracownika, nie będącego w związku małżeńskim i nie posiadającego dzieci oraz brak jest innych osób spełniających warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - jakie warunki musi spełnić rodzic czy też może spadkobierca, żeby mieć prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego po zmarłym pracowniku?

Kwestia informowania pracowników o wysokości należnego dodatkowego wynagrodzenia rocznego

Pytanie: Czy pracownik musi być zapoznany z wysokością dodatkowego wynagrodzenia rocznego przed wypłatą świadczenia?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel